Daily Archives: 18 Ottobre 2019

Come Imparare Il Rumeno Attraverso La Musica?

Published by:

Cum să învățăm Româna cu ajutorul muzicii?

Sei interessato a imparare nuove parole in rumeno o in italiano, quindi puoi farlo con un metodo meno noioso e più precisamente con l’aiuto della musicalità.

Sunteți interesați să învățați cuvinte noi în limba Română sau Italiană atunci o puteți face și printr-o metodă mai puțin plictisitoare și mai precis cu ajutorul muzicalității.

È quindi possibile iniziare a memorizzare intere frasi in modo più efficace che consentono di comunicare idee reali sin dal principio. Concentrarsi su frasi standard come “Dov’è il bagno?” o “Quanto costa?” ti permette di comunicare correttamente dal punti di vista grammaticale senza padroneggiarla al 100% . Ma prima devi conoscere alcune frasi, il che non è sempre facile quando si e agli inizi. Per aiutarti, all’interno di questo sito hai a tua disposizione articoli da cui puoi scegliere le frasi che puoi iniziare a memorizzare con l’aiuto di questa tecnica.

Este posibil astfel să începeți să memorați mai eficient fraze sau propoziții întregi care vă permit să comunicați idei reale încă de la început. Concentrându-vă pe fraze standard precum “Unde este baia?” sau “Cât costă?” vă permite să comunicați corect din punct de vedere gramatical fără să o stăpâniți 100%. Dar mai întâi trebuie să cunoașteți câteva fraze, ceea ce nu tot timpul ne rezultă chiar așa de ușor pentru început. Să vă venim în ajutor, în cadrul acestui site aveți la dispoziție articole de unde puteți alege propoziții pe care să începeți să le memorați cu ajutorul acestei tehnici.

Personalmente, per imparare una frase, comincio a cantarla. È una tecnica di studio che non ho inventato io ma che si usa fin dall’antichità. Pensiamo alla mesa religiosa che per gran parte è cantata dal sacerdote o dal coro. Questa tecnica aiuta i credenti a ricordare i passaggi più importanti.

Eu personal, ca să rețin o propoziție completă încep să o cant. Este o tehnică de studiu pe care nu am inventat-o eu ci este folosită din cele mai vechi timpuri. Hai să ne gândim la slujbele noastre religioase unde mare parte din ele sunt cântate de Preot sau de cor. Această tehnică îi ajută pe credincioși să rețină pasajele cele mai importante.

Dal canto ora passiamo all’evidenziazione delle parole chiave. La combinazione di questi due metodi di studio fornisce un maggiore contributo alla memorizzazione. Ad esempio, sei italiano e impari in rumeno la frase “Unde este baia?” che si traduce in italiano “Dov’è il gabinetto?”. La prima parte “unde = dove” ​​(pronunciata come si legge) assomiglia alla parola italiana “onda” tradotta in rumeno con “unda”. Immagino le onde del mare in un giorno autunnale. Anche se si traduce in modo diverso da come lo associamo, uso solo temporaneamente questa tecnica per implementarla meglio nella memoria.

De la cântat acum trecem la sublinierea cuvintelor cheie. Combinația acestor două metode de studiu dă un input mai mare memorizării. De exemplu, ești italian și înveți în limba Română propoziția “Unde este baia?” care se traduce în italiană “Dove si trova il gabinetto?”. Prima parte “unde=dove” (se pronunță cum se aude) seamănă cu cuvântul în italiană “onda” tradus în română cu “undă”). Îmi imaginez undele marii într-o zi de toamna. Chiar dacă se traduce altfel decât o asociem, doar folosesc temporar această tehnică pentru a o întipări mai bine în memorie.

Andiamo avanti ora. La musica ha anche bisogno di un tono per canticchiarla. In questo caso può essere breve come il suono del Big Ben. Per ricordarmi meglio, visualizzo questo suono e la torre del Big Ben piegata da un lato come supporto per la carta igienica. Più ridicola è l’immagine, più facile sarà ricordare la mia frase.

Hai să trecem mai departe acum. Muzica are nevoie și de ton pentru a o fredona. În acest caz poate fi unul scurt precum sunetul Big Ben-ului. Ca să-mi amintesc mai bine, vizualizez acest sunet dar și turnul Big Ben-ului într-o parte pe post de suport de hârtie igienică. Cu cât este mai ridicolă imaginea, cu atât îmi va fi mai ușor să-mi amintesc propoziția.

Ai fini mnemonici è sufficiente cantare la frase una o due volte fino a quando non la si pronuncii in modo naturale per poi memorizzarla.

Pentru scopuri mnemonice este de ajuns să cânți propoziția o dată sau de două ori până să o pronunți în mod natural și să o memorizezi.

Tutto è utile per imparare la lingua che ci piace, quindi cantiamo! 🙂

Totul este util pentru a învață limba care ne place, hai atunci să cântăm! 🙂

Come Imparare Il Rumeno Attraverso La Musica