Attività giornaliere fatte con il sorriso sulle labbre

Activități zilnice făcute cu zâmbetul pe buze 🙂

Molte delle attività quotidiane sono più leggere se vengono fatte ridendo.

Multe din activitățile de zi cu zi sunt mai ușoare dacă sunt făcute râzând.

Che attività intendi più precisamente?

La ce activități te referi mai exact?

Lavando i piatti, ad esempio, per rendere più piacevole questa attività,
guardo dalla finestra dove posso ammirare un campo di girasole.

Spălatul vaselor spre exemplu, eu că să fie mai plăcută această activitate, mă uit și pe geam unde pot admira un câmp de floarea soarelui.

Capisco che abiti nel paese?

Să înțeleg că stai la țară?

Si, abito vicino a Iasi, in campagna ai margini del villaggio.

Da stau în apropiere de Iași însă la țară și chiar în marginea satului.

Quali altre attività ti piace fare con il sorriso sulle labbre?

Ce alte activități îți mai place să le faci cu zâmbetul pe buze?

E quando pulisco nell’armadio trovo i motivi per sorridere.

Și când îmi fac curat în dulap găsesc motive să zâmbesc.

Cosa ti diverte in questo?

Ce te-ar putea amuza la asta?

Beh, è ​​semplice, ascolto la musica allo stesso tempo e questo mi fa sorridere.

Păi e simplu, ascult și muzică în același timp și asta mă face să zâmbesc.

Che tipi di musica ascolti di solito?

Ce tipuri de muzică asculți de obicei?

Rock, Pop, Jazz dipende da come mi sento in quel momento.

Rock, Pop, Jazz depinde de felul în care mă simt în acel moment.

Hai detto che abiti in campagna, come si sente la città dalla prospettiva di un uomo che vive fuori?

Spuneai că stai la țară, cum se simte orașul din perspectiva unui om ce locuiește în afară lui?

Lo sento davvero agitato e pieno di opportunità, sento che vive più veloce dentro di lui.

O chiar îl simt agitat și plin de oportunități, simt că se trăiește mai repede în interiorul lui.

Cos’altro fai per pasare il tempo?

Ce altceva mai faci să îți ocupi timpul liber?

Bene, un altro lavoro è aggiustare la macchina, mi piace anche aggiustare le cose.

Păi o altă activitate e să meșteresc la mașină, îmi place de asemenea să repar diverse lucruri.

Qual è l’ultima cosa riparata da te?

Care este ultimul lucru reparat de tine?

Un giocattolo della mia bambina.

O jucărie a fetiței mele.

Sono contento per lei e ti auguro una buona giornata.

Mă bucur pentru ea și îți doresc o zi bună.

Grazie, una buona giornata anche per te.

Mulțumesc, o zi bună și ție.