Avvisi Scritti. Segnaletica

INDICATII SCRISE. SEMNE.

A tutti noi ci piace visitare altri luoghi, altri paesi, motivo per cui per la maggior parte delle volte, ci sono segnali che ci avvisano di un possibile pericolo, indicazioni che ci guidano verso i luoghi di interesse (per uscire dall’aeroporto, mentre si guida ecc), a partire dal famoso messaggio di BENVENUTI quando arrivate in Romania o ARRIVEDERCI per quando partite.

Ne place tuturor să vizităm alte locuri, alte țări, de aceea de cele mai multe ori ne vin în ajutor  semne care ne atenționează de un eventual pericol, indicații care ne ghidează către locurile interesate (pentru a iesi din aeroport, în timp ce conducem etc) începând de la faimosul mesaj de BINE AȚI VENIT când ajungeți în România sau DRUM BUN pentru cand plecați.

– Stop 

= Stop

– A destra

= La dreapta 

 – A sinistra

= La stânga

– Da affittare

= De închiriat

– Fermata (autobus)

= Stație de autobus 

– Attenti al treno

= Atenție la tren 

– Attenzione: caduta di pietre

 = Avertisment: pietre care cad 

– Autostrada

= Autostradă 

– Pericolo 

= Pericol 

– Pericolo di morte

= Pericol de moarte 

– Vietato l’ingresso

= Intrarea interzisă 

– Vietata l’affissione

= Postarea este interzisă 

– Vietato calpestare le aiuole e cogliere fiori

= Este interzis să călcați iarba și să culegeți flori 

– Vietato fumare

 = Fumatul interzis 

– Sosta vietata

= Parcarea interzisă 

– Vietato attraversare I binari

= Este interzisă traversarea linii ferate 

– Partenze

= Plecări 

– Arrivi

= Sosiri 

– Ingresso

= Intrare 

– Toilette, bagni

= Toaletă

– In vendita

= De vanzare 

– Chiudere la porta

= Închide ușa 

– Vietato sporgersi

= Nu te apleca 

– Chi tocca i fili muore

= Cine atinge firele moare 

– Passaggio a livello

= Trecere la nivel 

– Divieto di transito

= Interzicerea tranzitului 

– Rallentare

= Încetiniți 

– Informazioni

= Informații 

– Riservato ai ciclisti

= Rezervat pentru bicicliști 

– Passaggio pedonale

= Trecere pietonală 

 – Senso vietato

= Acces interzis

– Uscita

= Ieșire 

– Curva pericolosa

= Curbă periculoasă 

– Lavori in corso

= Lucrări în curs