Category Archives: Imparare Lingua Romena

Elementi introduttivi ed essenziali della motivazione personale per l’apprendimento della lingua rumena.

Contenuti di cui hai bisogno

Published by:

amici del corso di lingua romena

Riceverete le pubblicazioni del blog, informazioni e contenuti unici registrandovi su https://www.patreon.com/corsolinguaromena

Ultimamente lavoriamo sodo per migliorare ed offrirvi un’interfaccia semplice ed efficace.

Sappiamo che siete qui per imparare!

Abbiamo concentrato i nostri sforzi per scrivere contenuti unici. Vogliamo fare uno scambio con i nostri membri, cioè offrire più pubblicazioni e informazioni personalizzate ad un prezzo mensile in cambio del nostro coinvolgimento e apprezzamento.

Cominciamo questa sottoscrizione da un euro. Potete rinunciare in ogni momento se non siete contenti. Avete la possibilità di influenzare tutte le pubblicazioni e proporrne di nuove. Che ne dite di questa offerta? ?

Clicca sui titoli per accedere la pagina degli articoli e lasciaci un commento, è molto stimolante vedervi attivi.

Pianifica un programma di studio quotidiano

Published by:

programma di studio quotidiano

Pianifica un programma di studio quotidiano e applica passaggi chiari che ti guideranno verso il tuo scopo.

Plănuiește un program zilnic de învățare și aplică pași clari ce te vor îndrepta spre scopul tău.

Concentrati sull’essenziale, cerca di capire il significato delle parole. 

Concentreaza-te pe esențial, caută să înțelegi sensul cuvintelor.

Impara l’alfabeto della lingua che vuoi conoscere. 

Învață alfabetul limbii pe care ți-o doreșți să o știi.

Usa il metodo delle flash cards, scoprirai quant’è utile.

Foloseste metoda cartonașelor, vei afla cat este de eficienta.

Leggi e memorizza le regole di pronuncia.

Citește și reține regulile de pronunție.

Ascolta registrazioni audio in rumeno.

Ascultă înregistrări audio în limba română.

Parla ad alta voce e ripeti le parole apprese.

Pronunță cu voce tare și repetă cuvinte învățate.

Impara la grammatica di base.

Învață gramatica de bază.

Parla con coloro che conoscono questa lingua.

Vorbește cu cei ce știu această limbă.

Ripeti parte di ciò che hai appreso di recente ogni giorno.

Repetă zilnic o parte din ce ai învățat de curând.

Prova a descriverti la tua necessità di imparare questa lingua per avere un obiettivo chiaro.

Încearcă să îți descrii nevoia de a învăța această limbă pentru a avea un obiectiv clar.

Puoi anche provare a cantare in una lingua straniera se hai questa passione.

Poți încerca să și cânți într-o limba străină dacă ai această pasiune.

Usa parole correlate e associa le nuove parole a quelle che già conosci.

Folosește cuvinte înrudite și asociază cuvintele noi cu cele pe care le știi deja.

Non dimenticare di goderti i tuoi progressi, non importa quanto piccoli siano i passi.

Nu uita să te bucuri de progresul tău indiferent cât de mici ar fi pașii.

Spero che troverai questi consigli utili per imparare il rumeno, applica solo ciò che ritieni utile e crea le tue regole.

Sper că vei găsi aceste sfaturi utile pentru a învăța limba română, aplică doar ce ți se pare util și fă-ți propriile reguli.

Buono studio!

Spor la învățat !

Dialogo in rumeno e italiano: Nella stazione degli autobus

Published by:

Dialog în limba română și italiană: În stația de autobuz

Sottotitolo: Come arrivo alla stazione dei treni?

Subtitlu: Cum ajung la gară ?

Descrizione: Dialogo in rumeno e italiano tra Marcello e Giovanna, in attesa alla stazione degli autobus per un mezzo di trasporto che porterà ad ognuno alle varie destinazioni. Marcello non e’ da questa città e vuole solo sapere come può arrivare alla stazione, quindi chiede a Giovanna.

Descriere: Dialog în limba română și italiană între Marcel și Ioana ce așteaptă în stația de autobuz un mijloc de transport care să îi ducă pe fiecare la destinație . Marcel nu este din acest oraș și vrea doar să știe cum poate ajunge la gară , așa că o întreabă pe Ioana.

Contenuto:

Cuprins: 

– Iasi è una bellissima città, dice Marcello, almeno in questa parte della città che sono riuscito a vedere.

– Iașul este un oraș frumos spune Marcel cel putin în partea asta a orașului pe care am reușit să o văd .

– Sì, c’è molto da vedere : Il Palazzo della Cultura con i suoi musei, la Chiesa Cattolica, la Cattedrale Ortodossa, Il Precipizio Giallo, Il Tiglio di Eminescu, il Giardino Botanico.

– Da sunt multe de văzut Palatul Culturii cu muzeele sale, Catedrala Catolică, Ortodoxă, Râpa Galbenă, Teiul lui Eminescu, Grădina Botanică .

– Ho alloggiato in un albergo qui vicino. Sono venuto per una presentazione di un prodotto e oggi sto tornando a casa. Abiti vicino?

– Eu vin de la un hotel aflat în apropiere. Am venit aici pentru o prezentare de produs și astăzi mă îndrept spre casă . Tu stai aproape?

– Sì, abito nella parte centrale della città e mi piace molto.

– Da locuiesc în zona centrală a orașului și mă bucur de acest lucru.

– Sono già le 11, alla stazione ferroviaria devo arrivare per alle 12 e mezza, spero che c’e la possa fare ad arrivare in tempo.

– Este deja ora 11 la gara trebuie să ajung până la 12 jumătate sper că mă voi încadra în timp .

– Penso che riuscirai, gli autobus e i tram vanno piuttosto veloci e non hai molte stazioni fino alla stazione ferroviaria.

– Cred că te vei încadra, autobuzele și tramvaiele merg destul de repede și nici nu ai multe stații până la gară.

– Ho notato che ci sono alcuni cani liberi che vivono per le strade della città.

– Am observat că sunt câțiva câini liberi ce trăiesc pe străzile orașului.

– Sì, hanno imparato a cavarsela da soli e riescono persino ad attraversare i passaggi pedonali. La parte buona è che sono sterilizzati e quindi non si moltiplicano in modo incontrollato.

– Da sunt, au învățat să se descurce și trec chiar și pe la trecerile de pietoni. Partea bună este că sunt sterilizați și astfel nu se înmulțesc în mod incontrolabil.

– Sono una persona che si affeziona facilmente agli animali domestici e mi piace confortarli ogni volta che ne ho l’opportunità.

– Eu sunt o persoană ce se atașează repede de animalele de companie și îmi place să îi mângâi de câte ori am ocazia.

– Anche a me piacciono i cani perché sono sempre allegri e amorevoli ma ho paura da alcuni da quando sono stato morso.

– Și mie îmi plac câinii pentru că sunt mereu veseli și iubitori însă de unii am prins frică de când am fost mușcat.

– Ci sono infatti dei cani molto aggressivi che abbaiano e vogliono morderti, devi fingere di prendere un sasso e di buttarglielo addosso, così li farai andare via, ne hanno tutti paura.

– Sunt într-adevăr și câini agresivi care latră și vor să muște , trebuie să știi să te faci că iei o piatră de jos și astfel îi vei face să se depărteze , toți au frica asta.

– Dove stai andando Giovanna?

– Tu unde mergi Ioana ?

– Sto andando in un negozio di strumenti musicali. Voglio acquistare un nuovo set di corde per la mia chitarra acustica.

– Mă îndrept spre un magazin de instrumente muzicale. Vreau să iau un set nou de corzi pentru chitara mea acustică.

– Che tipo di trasporto posso prendere fino alla stazione ferroviaria?

– Ce mijloc de transport pot lua către gară?

– Il tram numero 3 per 4 fermate.

– Tramvaiul 3 și ai de mers 4 statii.

– Come riconoscerò la stazione quando arrivo a destinazione?

– Cum voi recunoaște gara când voi ajunge la destinație?

– Vedrai un edificio di medie dimensioni con una facciata gotica, disse Giovanna.

– Vei vedea o clădire de dimensiuni medii, cu fațadă în stil gotic spuse Ioana.

– Grazie per l’informazione e ti auguro una buona giornata.

– Îți mulțumesc pentru informații și îți doresc o zi reușită .

– Altrettanto, una bellissima giornata anche a te Marcello.

– Asemenea, o zi frumoasă și ție Marcel.

In Farmacia

Published by:

in farmacia

La Farmacie

Raffreddore / influenzaRăceală / gripă;

StarnutoStrănut;

TosseTuse;

FebbreFebră;

Mal di golaDurere în gât;

La ricettaRețetă;

La prescrizionePrescripție;

La medicinaMedicament;

La tintura di iodioTinctură de iod;

La pillolaPilulă;

La bustinaPliculeț;

Il salicilatoSalicilat;

La compressa Tabletă;

La garzaTifon;

Il cotone idrofiloVată;

Il cerottoPlasture;

La siringaSeringă;

Il bicarbonato di sodioBicarbonat de sodiu;

L’olio di ricinoUlei de ricin;

Il citratoCitrat;

Il termometroTermometru;

InghiottireA înghiți;

MasticareA mesteca;

Lasciar sciogliereLăsat să se topească / să se dizolve;

La Signora: – Ciao Signore, mi puo preparare questa ricetta il prima possibile, mio marito è molto raffreddato! 

Doamna: – Bună ziua domnule, puteți să-mi pregătiți această rețetă cât mai repede, soțul meu este foarte răcit!

Il Farmacista: – Sì Signora, quali sono i sintomi: febbre, mal di gola, tosse?

Farmacistul: – Da doamnă, ce simptome are: febră, durere în gât, tuse?

La Signora: – Ha la febbre al mattino e alla sera e quando tossisce le fa male al petto.

Doamna: – Face febră dimineață și seară iar când tușește îl doare în piept.

Il Farmacista: – Prego Signora, deve prendere queste pillole ogni due ore per 5 giorni e prima di ogni pasto versi il contenuto di questa bustina in un bicchiere di acqua tiepida poi mescoli bene. Sarebbe meglio che lo beva in una sorso.

Farmacistul: – Poftim doamnă, trebuie să ia aceste pilule din două în două ore timp de 5 zile iar înainte de fiecare masă vărsați conținutul acestui pliculeț într-un pahar cu apă călduță și amestecați bine. Ar fi mai bine să-l bea dintr-o singură înghițitură.

La Signora: – Signore, mio figlio si è fatto un taglio al dito e penso che si sia infettato. Cosa devo fare?

Doamna: – Domnule, fiul meu și-a tăiat degetul și cred că s-a infectat. Ce ar trebui să fac?

Il Farmacista: – Dovrebbe tenere il dito in acqua bollita e aggiungerci un cucchiaio di alcool medicinale di 90 °.

Farmacistul: – Va trebui să țînă degetul în apă fierbinte în care să adăugați o lingură de alcool medicinal de 90°. 

La Signora: – Potrebbe darmi anche delle pillole contro il mal di testa e denti?

Doamna: – Îmi dați vă rog și niște pilule împotriva durerilor de cap și de dinți?

Il Farmacista: – Ecco a Lei Signora!

Farmacistul: –  Poftim Doamnă!

La Signora: – Ah, stavo pensando! Cosa potrei usare per il mio reumatismo?

Doamna: – Ah, mă gândeam! Ce aș putea folosi pentru reumatismul meu?

Il Farmacista: – Abbiamo salicilato, Signora,e molte altre specialità. Se vuole, abbiamo altre creme od unguenti.

Farmacistul: – Avem salicilic, doamnă, și multe alte specialități. Dacă doriți, avem și alte creme și unguenturi.

La Signora: – Allora mi dia una crema. Voglio anche una fiala di tintura di iodio, acqua ossigenata, una garza, un pacchetto di cottone idrofilo e un termometro.

Doamna: – Dați-mi atunci o cremă. Vreau și un flacon de tinctură de iod, apă oxigenată, pansament, un pachet de vată hidrofilă și un termometru.

Il Farmacista: – Purtroppo non abbiamo più termometri, solo domani li riceviamo.

Farmacistul: – Din păcate nu mai avem termometre, doar mâine le primim.

La Signora: – Grazie per tutto, ripasso domani!

Doamna: – Vă mulțumesc pentru tot, trec mâine din nou!

Il Farmacista: – La aspetto Signora, arrivederci!

Farmacistul: – Vă aștept doamnă, la revedere!

Il Natale in bianco e nero

Published by:

Craciunul în alb și negru

Crăciunul în alb și negru

Davanti a una tazza di tè, accanto alla stufa calda, ho chiesto a papà e a nonna di condividere con me i loro ricordi di quando erano bambini e di come aspettassero con entusiasmo le feste invernali e soprattutto il Natale.

La o cană de ceai, lângă soba caldă, i-am rugat pe Tata și pe Bunica să-mi împărtășească din amintirile lor de când erau copii și cu cât entuziasm așteptau sărbătorile și mai ales Crăciunul.

EU: Nonna mi racconti di com’era il Natale quando eri bambina?

EU: Bunico îmi povestești cum era Crăciunul pe vremea când erai copil?

BUNICA: Era bellissimo, c’era così tanta neve che riuscivo a scavare e creare un tunnel. Ricordo con affetto di quando sedevo con i miei fratelli alla finestra e guardavamo papà tagliare il maiale o correre fuori con la neve a piedi nudi.

BUNICA: Era frumos, era așa de multă zăpadă că reușeam să fac tunel prin ea. Îmi aduc aminte cu drag cum stăteam cu frățiorii mei la geam și ne uitam la tata cum tăia porcul sau când făceam ture prin zăpadă desculți.

Bunica ne vorbește despre Crăciun

Mia madre stava preparando le torte, il pane e dei piccoli riccioli rotondi nel forno a legna . Alla vigilia di Natale andavo con il canto, avevo un grande gruppo. Stavamo fuggendo e competendo con gli altri gruppi di bambini per arrivare i primi sotto le finestre delle case e iniziare a cantare. Ricevevamo noci, mele e piccoli riccioli di pane. Una volta un cane mi ha morso, tutt’ora mi sento come si e’ inflito le sue zanne nella mia gamba. Nel giorno di Natale era molto bello, andavo con il gruppo con la Stella annuncciando la nascita di Gesu poi sotto l’albero trovavamo mele, biscotti, tanto quanto accontentarci che Babbo Natale non ci abbia dimenticato. Ci riunivammo tutti atorno alla stufa a legna, io preferivo la parte dietro dove facceva piu caldo. Sempre li ci nascondevamo anche quando veniva il Prete a buttarci addosso l’acqua santa. Ci sedevamo intorno al tavolo, era caldo in casa, tanta neve fuori … Era molto bello, non vedevo l’ora che arrivasse il Natale.

Mama pregătea plăcintă și colaci la vatra. În Ajunul Crăciunului mergeam cu colinda, aveam grup mare. Fugeam și ne luam la întrecere cu celelalte grupuri de colindători să ajungem mai înainte sub ferestrele oamenilor cu cântatul. Primeam nuci, mere și colaci. Odată m-a mușcat un câine de picior, și acum simt cum își înfipsese colții în piciorul meu. În ziua de Crăciun era foarte frumos, mergeam tot cu grupul cu Steaua, sub brăduț găseam mere, biscuiți, atât cât să ne bucure și pe noi Moșu’. Ne adunam toți la sobă, după “cotruță” la căldurică. Tot acolo ne ascundeam și când venea Popa să ne stropească. Ne așezam “împrejurul” mesei, cald în casă, zăpadă afară…Era foarte frumos, de abia așteptam să vină Crăciunul.

Da ragazza, non appena iniziai ad andare al ballo di Natale, ricordo che c’era l’abitudine di dare una bella coronna di pane al ragazzo che t’invitava a ballare. Mia sorella mi aveva rubato la mia e l’ha egalato al suo ragazzo, poi al mio non avevo piu nulla da darle, ma ballammo comunque.

Când eram și eu mărișoară cât să încep să merg la Balul de Crăciun, îmi aduc aminte că se obișnuia să dai un colac frumos la băiatul care te invita la “jioc”. Sora-mea mi-a furat colacul și l-a dat la “gagiul” ei, iar eu la al meu n-am mai avut ce să-i dau, dar dansasem oricum.

Bellissimi ricordi! C’erano altri tempi!

Amintiri frumoase! Erau alte vremuri!

EU: Dimmi qualcosa, papà! Com’era il Natale quando eri un bambino?

EU: Povestește și tu ceva Tată! Cum era de Crăciun când erai copil?

PAPA: I miei genitori mi mandavano a riportare la legna dal bosco perché dovevamo fare il fuoco per il forno, ma io correvo con la slitta in collina. Tornavo a casa con i piedi bagnati e mia madre mi nascondeva le scarpe. Mi diceva di stare calmo e di essere paziente finche si asciugassero perche la sera dovevo andare in giro per il paese con il canto natalizio. Ricordo con affetto di quando stavo seduto sulla veranda accanto alla stufa e sentivo arrivare dalla collina il canto natalizio “Alzatevi, alzatevi grandi governatori!” Non vedevo l’ora che arrivasse il Natale!

TATA: Mă trimiteau părinții după lemne în pădure că trebuia să facem focul la cuptor dar eu mai fugeam la săniuș. Veneam acasă tot ud la picioare și mama îmi ascundea papucii. Îmi spunea să stau cuminte și să am răbdare să se usuce că seara urma să merg prin sat cu colinda. Îmi aduc aminte cum stăteam pe prispă și auzeam din deal colinda “Sculați, Sculați boieri mari!”. Așteptăm cu drag să vină sărbătorile!

La nostalgia dei tempi passati è rimasta nell’anima, era molto bello!

A rămas în suflet nostalgia vremurilor trecute, era foarte frumos!

È indescrivibile con quanto piacere ascolto le loro storie: quanti eventi divertenti ma anche quanta forza avevano per sopportare le condizioni difficili di quei tempi.

Este de nedescris cu câtă plăcere ascult poveștile lor, câte întâmplări hazlii dar și cu câtă putere îndurau condițiile grele de atunci.

I vostri nonni e genitori che storie hanno da dirvi?

Bunicii și părintii voștri ce povesti au?

La Famiglia

Published by:

famiglia

Familia 

Il padre / Il papà Tata
La madre / La mamma Mama
I genitoriPărinții
I parentiNeamurile/rudele
Il figlioFiul
La figliaFiica
I figli / I bambiniCopiii
Il fratelloFratele
La sorellaSora
Il nonnoBunicul
La nonnaBunica
I nonniBunicii
Lo zioUnchiul
La ziaMătușa
 Il nipoteNepotul
La nipote – Nepoata
Il cuginoVerișorul
La cuginaVerișoara
Il suoceroSocrul
La suoceraSoacra
La cognataCumnata
Il cognatoCumnatul
Il generoGinerele
La nuoraNora
Il maritoSoțul 
La moglie Soția
La Famiglia
SeveroSever
Simpatico Simpatic
TranquilloLiniștit
SaggioÎnțelept
DocileDocil
ServizievoleServiabil
SempliceSimplu
SensibileSensibil

– Chi?Cine?

– Come?Cum?

– OSau

– EȘi

Questione: – Chi è il padre?

Întrebare: – Cine este tatăl?

Risposta: – Il padre è il marito della madre.

Răspuns : – Tatăl este soțul mamei

Questione: – Chi è la zia?

Întrebare: – Cine este mătușa?

Risposta: – La zia è la sorella del padre o della madre.

Răspuns: – Mătușa este sora tatălui sau a mamei.

Questione: – Chi è lo zio?

Întrebare: – Cine este unchiul?

Risposta: – Lo zio è il fratello del padre o della madre.

Răspuns : – Unchiul este fratele tatălui sau a mamei.

Questione: – Chi sono i cugini?

Întrebare: – Cine sunt verișorii?

Risposta: – I cugini sono i figli dello zio e della zia.

Răspuns: – Verișorii sunt copiii unchiului și ai mătușii.

Questione: – Chi è la nuora?

Întrebare: – Cine este nora?

Risposta: – La nuora è la moglie del figlio.

Răspuns : – Nora este soția fiului.

Questione: – Chi è Maria?

Întrebare: – Cine este Maria?

Risposta: – Maria è la sorella della mamma e la zia di Marc.

Răspuns: – Maria este sora mamei și mătușa lui Marc.

Questione: – Com’è la famiglia di Marc?

Întrebare: – Cum este familia lui Marc?

Risposta: – Il padre di Marc è severo, la mamma è simpatica, il fratello e la sorella sono tranquilli, saggi e docili. Marc è servizievole, semplice e sensibile.

Răspuns: – Tatăl lui Marc este sever, mama lui este simpatica, fratele și sora lui sunt liniștiți, înțelepți și docili. Marc este serviabil, simplu și sensibil.

Questione: – Chi è severo?

Întrebare: – Cine este sever?

Risposta: – Il padre di Marc è severo.

Răspuns: – Tatăl lui Marc este sever.

Questione: – Chi è simpatico?

Întrebare: – Cine este simpatic?

Risposta: – La mamma di Marc è simpatica.

Răspuns: – Mama lui Marc este simpatica.

Questione: – Chi è tranquillo, saggio e docile?

Întrebare: – Cine este liniștit, înțelept și docil?

Risposta: – Il fratello e la sorella di Marc sono tranquilli, saggi e docili.

Răspuns: – Fratele și sora lui Marc sunt liniștiți, înțelepți și docili.

Questione: – Chi è servizievole, semplice e sensibile?

Întrebare: – Cine este serviabil, simplu și sensibil?

Risposta: – Marc è servizievole, semplice e sensibile.

Răspuns: – Marc este serviabil, simplu și sensibil.

Come Imparare Il Rumeno Attraverso La Musica?

Published by:

Cum să învățăm Româna cu ajutorul muzicii?

Sei interessato a imparare nuove parole in rumeno o in italiano, quindi puoi farlo con un metodo meno noioso e più precisamente con l’aiuto della musicalità.

Sunteți interesați să învățați cuvinte noi în limba Română sau Italiană atunci o puteți face și printr-o metodă mai puțin plictisitoare și mai precis cu ajutorul muzicalității.

È quindi possibile iniziare a memorizzare intere frasi in modo più efficace che consentono di comunicare idee reali sin dal principio. Concentrarsi su frasi standard come “Dov’è il bagno?” o “Quanto costa?” ti permette di comunicare correttamente dal punti di vista grammaticale senza padroneggiarla al 100% . Ma prima devi conoscere alcune frasi, il che non è sempre facile quando si e agli inizi. Per aiutarti, all’interno di questo sito hai a tua disposizione articoli da cui puoi scegliere le frasi che puoi iniziare a memorizzare con l’aiuto di questa tecnica.

Este posibil astfel să începeți să memorați mai eficient fraze sau propoziții întregi care vă permit să comunicați idei reale încă de la început. Concentrându-vă pe fraze standard precum “Unde este baia?” sau “Cât costă?” vă permite să comunicați corect din punct de vedere gramatical fără să o stăpâniți 100%. Dar mai întâi trebuie să cunoașteți câteva fraze, ceea ce nu tot timpul ne rezultă chiar așa de ușor pentru început. Să vă venim în ajutor, în cadrul acestui site aveți la dispoziție articole de unde puteți alege propoziții pe care să începeți să le memorați cu ajutorul acestei tehnici.

Personalmente, per imparare una frase, comincio a cantarla. È una tecnica di studio che non ho inventato io ma che si usa fin dall’antichità. Pensiamo alla mesa religiosa che per gran parte è cantata dal sacerdote o dal coro. Questa tecnica aiuta i credenti a ricordare i passaggi più importanti.

Eu personal, ca să rețin o propoziție completă încep să o cant. Este o tehnică de studiu pe care nu am inventat-o eu ci este folosită din cele mai vechi timpuri. Hai să ne gândim la slujbele noastre religioase unde mare parte din ele sunt cântate de Preot sau de cor. Această tehnică îi ajută pe credincioși să rețină pasajele cele mai importante.

Dal canto ora passiamo all’evidenziazione delle parole chiave. La combinazione di questi due metodi di studio fornisce un maggiore contributo alla memorizzazione. Ad esempio, sei italiano e impari in rumeno la frase “Unde este baia?” che si traduce in italiano “Dov’è il gabinetto?”. La prima parte “unde = dove” ​​(pronunciata come si legge) assomiglia alla parola italiana “onda” tradotta in rumeno con “unda”. Immagino le onde del mare in un giorno autunnale. Anche se si traduce in modo diverso da come lo associamo, uso solo temporaneamente questa tecnica per implementarla meglio nella memoria.

De la cântat acum trecem la sublinierea cuvintelor cheie. Combinația acestor două metode de studiu dă un input mai mare memorizării. De exemplu, ești italian și înveți în limba Română propoziția “Unde este baia?” care se traduce în italiană “Dove si trova il gabinetto?”. Prima parte “unde=dove” (se pronunță cum se aude) seamănă cu cuvântul în italiană “onda” tradus în română cu “undă”). Îmi imaginez undele marii într-o zi de toamna. Chiar dacă se traduce altfel decât o asociem, doar folosesc temporar această tehnică pentru a o întipări mai bine în memorie.

Andiamo avanti ora. La musica ha anche bisogno di un tono per canticchiarla. In questo caso può essere breve come il suono del Big Ben. Per ricordarmi meglio, visualizzo questo suono e la torre del Big Ben piegata da un lato come supporto per la carta igienica. Più ridicola è l’immagine, più facile sarà ricordare la mia frase.

Hai să trecem mai departe acum. Muzica are nevoie și de ton pentru a o fredona. În acest caz poate fi unul scurt precum sunetul Big Ben-ului. Ca să-mi amintesc mai bine, vizualizez acest sunet dar și turnul Big Ben-ului într-o parte pe post de suport de hârtie igienică. Cu cât este mai ridicolă imaginea, cu atât îmi va fi mai ușor să-mi amintesc propoziția.

Ai fini mnemonici è sufficiente cantare la frase una o due volte fino a quando non la si pronuncii in modo naturale per poi memorizzarla.

Pentru scopuri mnemonice este de ajuns să cânți propoziția o dată sau de două ori până să o pronunți în mod natural și să o memorizezi.

Tutto è utile per imparare la lingua che ci piace, quindi cantiamo! 🙂

Totul este util pentru a învață limba care ne place, hai atunci să cântăm! 🙂

Come Imparare Il Rumeno Attraverso La Musica