Category Archives: Imparare Lingua Romena

Elementi introduttivi ed essenziali della motivazione personale per l’apprendimento della lingua rumena.

GRAZIE IN RUMENO

Published by:

grazie in rumeno

Mulțumesc în română

In ogni paese in cui vai, la prima parola di contatto è “Grazie”. Questa parola simboleggia “preoccupazione per l’equità” e deriva dall’augurio in Rumeno “Vita Lunga/ Anni molti a venire”, che è stato abbreviato in alcune aree del paese diventando “Molti Anni”. Da qui parte la sua trasformazione verbale in “Ringraziare”, gradualmente staccandosi dal “Buon compleanno” etimologico. L’evolversi di questo verbo è ovviamente più complesso e può essere approfondito in qualsiasi momento grazie ai numerosi riferimenti bibliografici.

În orice țară ai merge, primul cuvânt cu care iei pentru început contact, este “Mulțumesc”. Acest cuvânt simbolizează “grija pentru corectitudine” și provine din urarea în română “La mulți ani”, care a fost prescurtată în anumite zone ale țării devenind “Mulțiani”. De aici și transformarea sa verbală în “a mulțăi” apoi în “a mulțumi”, desprinzându-se treptat de forma sa etimologică “La mulți ani”. Evaluarea acestui verb este bineînțeles mai complexă și se poate aprofunda oricând datorită numeroaselor referințe bibliografice.

Mi piace, ad esempio, quando incontro stranieri, di chiedere loro come il “Grazie” viene tradotto nella loro madrelingua e iniziare a usarlo immediatamente nelle conversazioni con loro. I nostri volti s’illuminano all’istante, è come se si creasse un piccolo ponte di connessione tra di noi e questo mi stimola a imparare più parole in quella lingua. Ma la reciprocità che dimostrano a loro volta, mi rende ugualmente felice.

Îmi place spre exemplu, când întâlnesc persoane din alte țări, să-i întreb cum se traduce “Mulțumesc” în limba lor maternă și să încep să-l folosesc imediat în conversația cu ei. Expresia feței ni se iluminează instant, e ca și cum s-ar forma un mic pod de conexiune între noi și asta mă motivează să învăț mai multe cuvinte din limba respectivă. Dar și reciprocitatea de care dau dovadă la rândul lor, mă încânta la fel de mult.

Anche se è diventato un gesto meccanico, quello di ringraziare per tutto (ad esempio, quando ci viene chiesto come ci sentiamo, ringraziamo educatamente e rispettosamente per l’interesse dato), invito chiunque a fermarsi per un momento in cui viene pronunciata questa parola e rifletterci sù per realizzare la carica emotiva con cui si esprime. Personalmente adoro se è accompagnato da sorrisi sinceri, mi dà più gioia.

Chiar dacă a devenit un gest mecanic, cel de a mulțumi pentru orice (spre exemplu, și când suntem întrebați cum ne simțim, mulțumim din educație și respect pentru interesul acordat), invit pe oricine să se oprească o clipă când pronunță acest cuvânt și să-i acorde câteva momente pentru a realiza încărcătura emoțională cu care este exprimat. Eu personal ador când este însoțit de zâmbete sincere, îmi transmite o mai mare bucurie.

Si ringrazia anche quando rifiutiamo un invito (ad es. “Grazie, ma non posso venire”). Si ringrazia con la più profonda gratitudine (ad esempio “Grazie di cuore!”) e quando evitiamo un incidente oppure realizziamo qualcosa che sembrava impossibile da raggiungere (ad esempio “Grazie a Dio!”).

Mulțumim și când refuzăm o invitație (de ex.“Mulțumesc, dar chiar nu pot să vin”). Mulțumim cu cea mai profundă gratitudine (de ex.“Mulțumesc din suflet!”), și când evităm un accident sau reușim ceva ce părea imposibil de realizat (de ex.“Mulțumesc Doamne!”).

Dobbiamo ringraziare per ogni cosa, complimenti, regali, gentilezza o ricompensa.

Trebuie să mulțumim pentru fiecare lucru, complimente, daruri, binevoința cuiva sau pentru o recompensă.

Nel complesso, viene data grande importanza sia al gesto che alla parola, andando di pari passo con la gratitudine, maggiore o minore che sia, e con il rispetto mostrato per tutto ciò che vi è associato.

În ansamblu se aplică o mare importanță atât gestului cât și cuvântului, mergând braț la braț cu recunoștința, mai mare sau mai mică, și cu respectul demonstrat pentru orice îi este asociat.

Înregistrare audio a articolului: Grazie in Rumeno

Complimenti in Rumeno

Published by:

Complimenti in rumeno

Ho sempre associato la parola “congratulazioni” ad un modo di entrare in sintonia con il destinatario.

Dintotdeauna am asociat cuvântul “felicitări” cu un mod de a empatiza în mod sincer cu cel care le primește .

Che si tratti di un successo (ad esempio “Congratulazioni per la tua promozione!”), riconoscere una qualità (ad esempio “Congratulazioni, sei davvero molto paziente con i bambini e sai spiegare loro molto bene”) o abilità (ad esempio “Bravo, balli molto bene! ”), per un evento importante della vita di qualcuno (ad es.” Congratulazioni per il tuo fidanzamento, che sia di buon auspicio! “), un compleanno (ad es.” Buon compleanno! “) o un nuovo acquisto come un’auto (ad es. “L’auto è molto bello, guidala con piacere!”) o di una casa (ad es. “Complimenti, la casa è stupenda, goditela!”).

Fie că este vorba despre un succes (ex. “Felicitări pentru promovarea ta!”), recunoașterea unei calități (ex.”Felicitări, chiar ești foarte răbdător cu copiii și le explici foarte bine”) sau abilități (ex.”Bravo, dansezi minunat!”), despre un eveniment important din viața cuiva (ex.”Felicitări pentru logodna voastră, să fie într-un ceas bun!”), a unei aniversări de naștere (ex.”La mulți ani binecuvântați!”) sau a unei noi achiziții cum ar fi o mașină (ex. “Foarte frumoasă mașina, să o conduci cu plăcere!”) sau casă (ex.”Felicitări, casa este ideală, să te bucuri de ea!”).

Si esprime cosi un apprezzamento generale per qualcosa che ti piace, per il comportamento degli altri, per quello che sono o per quello che hanno. Ecco perché quando ci congratuliamo con qualcuno, di solito i saluti o i complimenti hanno una connotazione positiva, ma possono anche essere usati ironicamente (ad esempio “Bravo, l’hai combinata grossa anche questa volta, congratulazioni!”).

Se exprimă astfel o apreciere generală pentru ceva ce îți place, pentru comportamentul celorlalți, pentru ceea ce sunt sau pentru ceea ce au. De aceea când felicităm pe cineva, de obicei felicitările sau complimentele au o conotație pozitivă, dar mai pot fi folosite și în mod ironic (ex.”Bravo, ai făcut-o lată și de data asta, felicitări !”).

Non dimentichiamoci il famoso applauso, con cui il pubblico di un teatro esprime il suo apprezzamento dopo uno spettacolo o un discorso (ad es. “In quest’occasione desidero congratularmi con il presentatore per l’eccellente discorso e per il modo con cui ce l’ha presentato!”).

Să nu uităm de faimoasele aplauze, prin care publicul unui teatru își exprimă aprecierile în urma unui spectacol sau discurs (ex. “Doresc cu această ocazie să-l felicit pe Domnul prezentator pentru excelentul discurs și pentru modul cu care ni l-a prezentat!”).

Per quanto riguardano i primi passi usati nella seduzione, i complimenti qui variano ampiamente (ad es. “Hai un sorriso molto bello e quando ridi le tue fossette sono così carine!”, “Sei molto bella / bello!”).

Cât despre primii pași folosiți în a seduce pe cineva, complimentele aici variază foarte mult (ex. “Ai un zâmbet foarte frumos, iar când râzi găurile din obraz sunt așa de drăguțe!”, “Ești foarte frumoasă / frumos!”) .

Personalmente, amo fare complimenti, forse più che ricevere.

Eu personal, ador să fac complimente, poate mai mult decât să primesc.


Înregistrare audio a articolului:  Complimenti in Rumeno

Formule di presentazione in rumeno

Published by:

Oltre alle formule di saluto iniziale, continuiamo oggi con le formule di presentazione e affronteremo le più comuni tramite un breve dialogo.

Pe lângă formulele de salut inițial, continuăm astăzi cu cele de prezentare și le vom aborda pe cele mai uzuale în cadrul unui scurt dialog.

Elena e suo padre incontrano Giovanni, un suo grande amico:

Elena și Tatăl ei se întâlnesc cu Ionuț, un prieten foarte bun de-al ei:

-“ Buongiorno Giovanni, come va, come ti senti oggi? Voglio presentarti mio padre Giorgio. ”

-“Bună dimineața Ionuț, ce faci, cum te simți astăzi? Vreau să ți-l prezint pe tatăl meu George.”

– “Buongiorno signore, mi chiamo Giovanni, lieto di conoscerla!”

-“Bună dimineața Domnule, mă numesc Ionuț, încântat de cunoștință!”

– “Anch’io Giovanni! Mia figlia mi ha parlato molto bene di te. “

-“De asemenea/Și eu Ionuț! Fiica mea mi-a vorbit foarte bine despre tine.”

– “Grazie Signore, sono felice di sapere che ha una buona opinione,ci vogliamo bene!”

-“Mulțumesc Domnule, îmi pare bine să aud că are o așa de bună părere, ne înțelegem minunat!”

– “Con piacere Giovanni!”

-“Cu plăcere Ionuț!”

– “Mi ha fatto piacere conoscerla Signore, arrivederci Elena!”

-“Mi-a făcut plăcere să vă cunosc Domnule George, la revedere Elena!”

– “Arrivederci Giovanni!”

-“La revedere Ionuț!”

Italiano Română
“Cosa stai facendo?” “Ce faci?”
“Come ti senti oggi?” “Cum te simți?”
“Voglio presentari…” “Vreau să ți-l prezint…”
“Mi chiamo…” “Mă numesc…”
“Lieto di conoscerti/la!” “Încântat de cunoștință!”
“Anch’io!” “De asemenea / Și eu!”
“Grazie Signore!” “Mulțumesc Domnule!”
“sono felice di…” “Îmi pare bine să…”
“Con piacere! / E’ un piacere!” “Cu plăcere!”
“Mi ha fatto piacere conoscerla…” “Mi-a făcut plăcere să vă cunosc!”
“Arrivederci!” “La revedere!”

Înregistrare audio a articolului: Formule di presentazione in rumeno

Ciao in rumeno

Published by:

ciao in rumeno

A tutti noi piace interagire con gli altri e lasciare una buona impressione di noi stessi.

Tuturor ne place să interacționăm cu ceilalți și să lăsăm o impresie cât mai bună despre noi înșine.

Questo è il motivo per cui il saluto è considerato la prima forma di cortesia e quindi indice d’educazione.

De aceea salutul este considerat prima formă de respect și denotă astfel un semn al educației.

Anche se hanno sofferto delle modifiche durante il tempo, le formule di saluto variano in base a:

 • Umore: “Salut!”, “Bună!”
 • La relazione familiare (amici, parenti, colleghi): “Ciao!” usato molto spesso come saluto iniziale e anche d’addio.
 • Stima per qualcuno / Etichetta :”Să trăiți!”
 • Il momento della giornata: “Bună dimineața!” “Bună ziua!” “Bună seara!”

Chiar dacă au mai suferit modificări de-a lungul timpului, formulele de salut variază în funcție de:

 • Starea de spirit. “Bună!”, “Salut!”
 • Relația familiară (prieteni, rude, colegi). “Bună” folosit destul de des și ca formulă de salut sau de rămas bun.
 • Stimă pentru cineva/ Eticheta “Să trăiți!”
 • Momentul Zilei „Bună dimineața!” „Bună ziua!” „Bună seara!”

Pertanto, abbiamo formule di saluto conformi all’ora del giorno:

Astfel, avem formule de salut potrivite momentelor zilei :

Tra le 0:00 e le 11:00, l’intervallo in cui viene considerato mattino, si utilizza come formula di saluto “Bună dimineața!”.

Între orele 0:00 şi 11:00, interval în care se consideră că este dimineață se utilizează formula de salut: “Bună dimineața!”

Nell’intervallo di tempo dalle 11:00 al tramonto, considerato giorno, viene accolto con “Bună ziua!”

Între orele 11:00 şi până la apusul soarelui, considerat zi, se salută cu „Bună ziua!”.

Tra le 18:00 e le 20:00, considerata la sera, anche se il sole non è ancora tramontato, può essere usato come formula di saluto “Bună ziua!” sau “Bună seara!”

– Între orele 18:00 şi 20:00, considerat seară, concomitent cu apunerea soarelui, se foloseşte „Bună ziua!”, apoi „Bună seara!”.

Quando s’incontrano altre persone oltre a parenti, amici, ecc., si raccomanda di aggiungere a queste formule “Doamna” o “Domnule”.

Când întâlnim alte persoane în afară de rude, prieteni etc, se recomandă că la aceste formule să adăugăm obligatoriu “Doamnă” sau “Domnule”.

Come formula d’addio, invece, viene usato “La revedere!” oppure “Noapte Bună!”.

Ca formulă de rămas bun, în schimb, se foloseşte „La revedere!” sau “Noapte Bună!”.

Italiano Română
“Buongiorno!” „Bună ziua!”
“ Buonasera!” „Bună seara!”
“Buonanotte!” “Noapte Bună!”
“Signora!” “Doamna”
“Signore!” “Domnule”
“Salve!” “Să trăiți!”
Esempi di saluti in italiano e rumeno
Ciao in rumeno

Esempi di risposte positive e negative in romeno e italiano

Published by:

exemple de raspunsuri pozitive si negative in romana si italiana

Le affermazioni sono uno dei metodi più comuni per l’espressione orale.

Afirmațiile sunt una dintre cele mai folosite metode de exprimare orală.

Esprimono la conferma di opinioni, azioni .. e rafforzano un parere personale.

Exprimă confirmarea unei păreri, acțiuni.. și întăriresc un punct de vedere personal.

Sono formate in base all’affermazione “Sì/No” seguita dall’azione ripetuta presente nel discorso.

Se formează având la bază afirmația “Da/Nu” urmat de repetarea acțiunii avute în discuție.

Esempio: Sì, mi piacerebbe molto.

Exemplu: Da, mi-ar place mult.

Altri esempi di risposte positive:

Alte exemple de răspunsuri afirmative:

 • Va bene! = Bine!
 • Buona idea! = Bună idee!
 • Quando andiamo? = Când mergem?
 • D’accordo! = De acord!
 • Volentieri! = Cu plăcere!
 • Si! Mi piacerebbe molto! = Da! Mi-ar place mult!
 • Quindi rimane cosi! = Deci rămane așa!

Risposte Negative.

Răspunsuri Negative.

 • Mi dispiace, ma non posso. = Îmi pare rău, dar nu pot.
 • Mi piacerebbe, pero non credo di arrivare in tempo. = Mi-ar place, dar nu cred că aș ajunge la timp.
 • Mi piacerebbe uscire con voi ma devo andare al lavoro. = Mi-ar fi plăcut dar trebuie să merg la muncă.

Sei felice con la traduzione fornita? Vuoi partecipare a questo progetto? Basta lasciare un messaggio e vi contatteremo: D

Sunteți mulțumit traducerea oferită? Vrei să participi la acest proiect? Simplu lasă un mesaj și te vom contacta 😀

Le regole e le eccezioni di Pronuncia della Lingua Romena

Published by:

La lingua romena o daco-rumena e una lingua neo-latina appartenente al gruppo indoeuropeo.

Limba română este o limbă neo-latină aparținând grupului indo-european.

Per questo motivo ci sono veramente tante parole identiche con quelle italiane.

Din acest motiv sunt într-adevar multe cuvinte identice cu cele italiene.

Qui vi facciamo vedere qualcuna delle tante:

Aici vă prezentăm câteva dintre multele exemple:

 • vino = vin
 • casa = casă
 • fratello = frate
 • cognato = cumnat
 • felice = fericit
 • strada = stradă
 • camera (ex: da letto) = cameră
 • nome = nume
 • pera = pară
 • mela = măr
 • aqua = apă

Il suo alfabeto e formato da ventisei lettere delle quali otto sono vocali e le rimanenti consonanti.

Alfabetul ei este format din douăzeci și sase de litere dintre care opt vocale și restul consoane.

Come avete già visto negli esempi anteriori nella lingua romena esistono delle lettere che nell italiano non ci sono.

După cum ați văzut în exemplele anterioare în limba romană exista litere care în limba italiană nu sunt.

Tutte le altre si pronunciano esattamente come nell italiano.

Toate celelalte se pronunță exact ca în italiană.

Le eccezioni sono:

Exceptiile sunt:

ş che si pronuncia come il gruppo „sc” in italiano come nei seguenti esempi: sci, scena, scienza

ţ che si pronuncia come z esempi: abbastanza, abbondanza, manutenzione, pizza

ă equivale al suono che nell’alfabeto fonico si indica con una “e” capovolta. E’ simile al suono dell’articolo indeterminativo inglese “a”, un suono vicino con a ma chiuso .

La â e la î hanno lo stesso suono. Il suono è gutturale e sordo. In temo si po fare una certa distinguere tra â e ă. Prima è più “forte” e meno vocalica, mentre la seconda, più dolce, ha un suono più vicino alla “a”.

Grupi di suoni identichi con quelli italiani:

Grupuri de sunete identice cu cele italiene:

 • ce come celeste, ceramica, cerchio, cesto
 • ci come città, circuito, cioccolatino
 • che come cherosene
 • chi come chitarra
 • ge gelato, geloso, genesi, genio
 • gi giacca, giusto, giostra, giudice
 • ghe ghepardo, gheriglio
 • ghi ghiacciaio, ghianda, ghiotto, ghiro

Il primo passo per imparare lingua Romena.

Published by:

il primo paso per imparare

Primul pas pentru a învaţa limba Română.

Già da tempo, sto pensando come fare ad aiutare le persone ce vorrebbero imparare il rumeno.

Deja de mai mult timp mă gândesc cum să fac să ajut persoanele care ar vrea să înveţe limba română.

Vi posso dire come ho fatto io.

Pot să vă spun cum am făcut eu.

Ho cominciato a imparare l’italiano, con un corso di apprendimento con le frasi più usuali.

Am început, să învaţ limba italiană, cu un curs de învăţare prin fraze uzuale.

Dopo circa dieci lezioni di un’ora, ho cercato sul internet, le basi della grammatica, come ad esempio i verbi essere ed avere.

După aproximativ zece lecţii a câte o oră, m-am interesat pe internet, de noţiuni de bază de gramatică, cum ar fi verbele a fi şi a avea.

Poi ho sentito il bisogno di ascoltare la lingua italiana parlata.

Apoi am simţit nevoia să ascult limba italiană vorbită.

La TV è stato utile in questo senso anche se non sono un fan di questo modo di comunicare con una sola direzione.

Televizorul a fost cel care m-a ajutat în acest sens deşi nu sunt un fan al acestui mod de comunicare cu doar o singură direcţie.

Invece, Internet ci offre una reale possibilità di comunicare, ci dà la possibilità di risposta, la possibilità di avere un opinione personale, quello che io considero che è molto più vicino al diritto di ognuno di esprimersi.

În schimb, internetul ne oferă sansa reală de a comunica, ne dă şansa la replică, sansa la opinie personală, ceea ce consider că este mult mai aproape de dreptul fiecăruia de a se exprima.

Nel prossimo articolo vi spiegherò che furono i primi fogli di appunti per imparare una lingua nuova e più semplice modo per sviluppare una conversazione.

În articolul următor voi explica care erau primele foi cu notiţe pentru a învăţa noua limbă şi modul cel mai simplu pentru a dezvolta o conversaţie.

La tua opinione conta! Grazie:)

Opinia ta contează! Iţi mulţumesc:)