Che cos’è il “mărțișor”?

Ce este mărțișorul?

Perché viene celebrato il “mărțișor” e perché è così importante per i rumeni?

De ce se sărbătorește mărțișorul și de ce este așa de important pentru români? 

Ebbene, la sua storia inizia sin dai tempi dei nostri antenati I Geti, migliaia di anni fa, e simboleggia la fine dell’oscurità, la vittoria del bene sul male o la risurrezione.

Ei bine povestea lui începe încă din timpul strămoșilor nostri Geți, în urmă cu mii de ani, și simbolizează sfârșitul întunericului, victoria binelui asupra răului sau reinvierea.  

Diventa così parte della tradizione della primavera, un’usanza specifica rumena. La parola “martișor” deriva dal latino martius, che può riferirsi al mese di Marzo o al dio Marte, la divinità della fertilità e della vegetazione.

Devine astfel parte din tradiția primăverii, un obicei specific românesc. Cuvântul “mărțișor” provine din latinul martius ce poate face referință la luna martie sau la zeul Marte, zeu al fertilitățîi și al vegetației. 

I nostri antenati in precedenza indossavano monete d’oro o d’argento forate e poi legate con filo di lana rosso e bianco o bianco e nero per essere fortunati e produttivi tutto l’anno. Questi erano indossati sia messi al petto con un ago o al polso come un braccialetto.

Strămoșii noștri purtau în prealabil monezi de aur sau argint găurite și ulterior legate cu fir de lână roșu și alb sau alb și negru pentru a avea noroc și un an productiv. Acestea erau purtate la piept cu un ac sau la încheietura mâinii ca brățară.

Sempre legato alla superstizione del “martișor”, era solito appendere al ramo fiorito di un albero il filo del “martișor” e la monetina era tenuta come portafortunata.

Tot legat de superstiția mărțișorului se obișnuia să se agațe de crenguța înflorită a unui copac firul de la mărțișor iar bănuțul se păstra ca talisman de noroc.

Con l’occasione del primo giorno di marzo, vi auguriamo un “mărțișor” pieno di speranza e di una primavera verde e soleggiata.

Cu ocazia zilei de 1 martie,  va dorim un “mărțișor” plin de speranța și de o primăvară verde și cu mult soare.