Complimenti in Rumeno

Ho sempre associato la parola “congratulazioni” ad un modo di entrare in sintonia con il destinatario.

Dintotdeauna am asociat cuvântul “felicitări” cu un mod de a empatiza în mod sincer cu cel care le primește .

Che si tratti di un successo (ad esempio “Congratulazioni per la tua promozione!”), riconoscere una qualità (ad esempio “Congratulazioni, sei davvero molto paziente con i bambini e sai spiegare loro molto bene”) o abilità (ad esempio “Bravo, balli molto bene! ”), per un evento importante della vita di qualcuno (ad es.” Congratulazioni per il tuo fidanzamento, che sia di buon auspicio! “), un compleanno (ad es.” Buon compleanno! “) o un nuovo acquisto come un’auto (ad es. “L’auto è molto bello, guidala con piacere!”) o di una casa (ad es. “Complimenti, la casa è stupenda, goditela!”).

Fie că este vorba despre un succes (ex. “Felicitări pentru promovarea ta!”), recunoașterea unei calități (ex.”Felicitări, chiar ești foarte răbdător cu copiii și le explici foarte bine”) sau abilități (ex.”Bravo, dansezi minunat!”), despre un eveniment important din viața cuiva (ex.”Felicitări pentru logodna voastră, să fie într-un ceas bun!”), a unei aniversări de naștere (ex.”La mulți ani binecuvântați!”) sau a unei noi achiziții cum ar fi o mașină (ex. “Foarte frumoasă mașina, să o conduci cu plăcere!”) sau casă (ex.”Felicitări, casa este ideală, să te bucuri de ea!”).

Si esprime cosi un apprezzamento generale per qualcosa che ti piace, per il comportamento degli altri, per quello che sono o per quello che hanno. Ecco perché quando ci congratuliamo con qualcuno, di solito i saluti o i complimenti hanno una connotazione positiva, ma possono anche essere usati ironicamente (ad esempio “Bravo, l’hai combinata grossa anche questa volta, congratulazioni!”).

Se exprimă astfel o apreciere generală pentru ceva ce îți place, pentru comportamentul celorlalți, pentru ceea ce sunt sau pentru ceea ce au. De aceea când felicităm pe cineva, de obicei felicitările sau complimentele au o conotație pozitivă, dar mai pot fi folosite și în mod ironic (ex.”Bravo, ai făcut-o lată și de data asta, felicitări !”).

Non dimentichiamoci il famoso applauso, con cui il pubblico di un teatro esprime il suo apprezzamento dopo uno spettacolo o un discorso (ad es. “In quest’occasione desidero congratularmi con il presentatore per l’eccellente discorso e per il modo con cui ce l’ha presentato!”).

Să nu uităm de faimoasele aplauze, prin care publicul unui teatru își exprimă aprecierile în urma unui spectacol sau discurs (ex. “Doresc cu această ocazie să-l felicit pe Domnul prezentator pentru excelentul discurs și pentru modul cu care ni l-a prezentat!”).

Per quanto riguardano i primi passi usati nella seduzione, i complimenti qui variano ampiamente (ad es. “Hai un sorriso molto bello e quando ridi le tue fossette sono così carine!”, “Sei molto bella / bello!”).

Cât despre primii pași folosiți în a seduce pe cineva, complimentele aici variază foarte mult (ex. “Ai un zâmbet foarte frumos, iar când râzi găurile din obraz sunt așa de drăguțe!”, “Ești foarte frumoasă / frumos!”) .

Personalmente, amo fare complimenti, forse più che ricevere.

Eu personal, ador să fac complimente, poate mai mult decât să primesc.


Înregistrare audio a articolului:  Complimenti in Rumeno