Locuzioni relative a diverse unità linguistiche

Locuțiuni aparținând diferitelor părți de vorbire

Locuzióne

Locuzióne s. f. [dal lat. locutio -onis, der. di locutus, part. pass. di loqui «parlare»]. – 1. ant. o raro. L’atto, e anche il modo, o la facoltà, di parlare; elocuzione. 2. a. In linguistica, gruppo di parole (che non raggiunge la completezza formale…)

Locuțiune s. f. [din lat. locutio -onis, der. de la locutus, part. trecut. al loqui «a vorbi»]. – 1. anterior sau rar. Actul și, de asemenea, modul, sau facultatea, de a vorbi; oratorie. 2. În lingvistică, grup de cuvinte (care nu atinge completarea formală…)

In alcune lingue, come il rumeno, l’italiano o il francese, esistono locuzioni relative a quasi tutte le parti del lessico.

În unele limbi, precum româna, italiana sau franceza, există locuțiuni pentru aproape toate părțile de vorbire.

Per il rumeno, il numero e l’articolo, dopo solo l’articolo, sono un’eccezione, per alcuni linguisti, dopo solo l’articolo, le posizioni numeriche sono considerate numeri distributivi (due, tre, un quarto, ecc.).

Pentru română fac excepție, după unii lingviști, numeralul și articolul, după alții numai articolul, locuțiunile numerale fiind considerate numerale distributive (câte doi, câte trei, câte un sfert etc.).

Pertanto, ci sono locuzioni:

Există, prin urmare, locuțiuni:

  • Sostantivali: agire con cura

Substantivale: băgare de seamă ;

Ex : Sono stato educato ad agire sempre con cura.

Am fost educat să acționez cu băgare de seamă întotdeauna.

  • Aggettivale: essere all’apice dell’eta;

Adjectivale: în floarea vârstei;

Es: Il nonno ha le storie più forti da quando era al suo apice dell’eta.

Ex: Bunicul are cele mai tari povești de când era în floarea vârstei.

  • Avverbiali: volente o nolente;

Adverbiale: vrând-nevrând;

Ex: Volente o nolente sono andata con mio figlio al circo anche se non mi piace.

Vrând-nevrând m-am dus cu fiul meu la circ chiar dacă nu-mi place.

  • Verbale: lasciar stare, lasciar perdere;

Verbale: a o lăsa moartă;

Es: Gli ho detto di lasciarla stare con le contestazioni perché nessuno lo considerava.

Ex: I-am zis să o lase moartă cu contestațiile pentru că nu-l bagă nimeni în seamă.

  • Prepositiva: davanti a;

Prepoziționale: de față cu;

Es: Non fumo mai davanti a mia madre perché sarebbe sconvolta di scoprirlo.

Ex: De față cu mama nu fumez niciodată pentru că s-ar supăra să afle.

  • Congiunzionali: in cambio, invece;

Conjuncționale: în schimb;

Es: Noi puliamo il cortile di sabato, invece mamma se ne occupa dei fiori.

Ex: Noi facem curat prin curte sambăta, în schimb mama se ocupa de flori.

  • interiettive: “Non hai altro da fare!”; “Questa e’ buona!”; “Ad esempio!”.

Interjecționale: “Ți-ai găsit!”; “Asta-i bună!”; “De exemplu!”.

Es: Da quando intervieni con tali iniziative, non hai altro da fare?

Ex: De când intervii tu cu astfel de inițiative, ți-ai găsit să te aflii în treabă?

A volte ci sono parallelismi strutturali tra le posizioni corrispondenti a diverse parti del discorso.

Există uneori paralelisme de structură între locuțiuni corespunzătoare unor părți de vorbire diferite.

Esempi:

Exemple:

  • tuttavia (avverbiale) – anche se (congiuntivo)

cu toate acestea (locuțiune adverbială) – cu toate că (locuțiune conjuncțională);

Es: Tuttavia, è spesso utile mantenere una certa disciplina.

Ex: Cu toate acestea, este adesea util să se mențină o anumită disciplină.

Es: Ho dimenticato dell’incontro anche se ne sono stato avvisata.

Ex: Am uitat de intâlnire cu toate că am fost anunțată.

  • intorno (avverbiale) – attorno (preposizionale)

în jur (locuțiune adverbială) – în jurul (locuțiune prepozițională);

Es: Intorno ci sono solo alberi alti e ombrosi, lì mi piace passare il tempo quando vado.

Ex: În jur sunt numai copaci inalți si umbroși, acolo îmi place să-mi petrec timpul când merg.

Es: Si crede che gira tutto attorno a lei, non vedo l’ora che cresca!

Ex: Crede că se invârte totul în jurul ei, de-abia aștept să crească!

  • prima di (preposizionale) – poco prima che (congiuntivo)

înainte de (a) (locuțiune prepozițională) – înainte (ca) să (locuțiune conjuncțională).

Es: Sono andato in biblioteca prima di venire da te.

Ex: Am trecut pe la bibliotecă înainte de a veni la tine.

Es: Poco prima che tu arrivassi, mi sono fatta una doccia calda.

Ex: Chiar înainte (ca) să ajungi tu, mi-am făcut un duș fierbinte.

A volte tali parallelismi vengono creati per derivazione: ricordarsi> ricordare; agire con cura, riguardarsi> attenzione e sorvegliante.

Uneori asemenea paralelisme se creează prin derivare: a aduce aminte > aducere aminte; a băga de seamă > băgare de seamă și băgător de seamă.

Fonti / Surse:

http://www.treccani.it/

https://ro.wikipedia.org/