Pianifica un programma di studio quotidiano

Pianifica un programma di studio quotidiano e applica passaggi chiari che ti guideranno verso il tuo scopo.

Plănuiește un program zilnic de învățare și aplică pași clari ce te vor îndrepta spre scopul tău.

Concentrati sull’essenziale, cerca di capire il significato delle parole. 

Concentreaza-te pe esențial, caută să înțelegi sensul cuvintelor.

Impara l’alfabeto della lingua che vuoi conoscere. 

Învață alfabetul limbii pe care ți-o doreșți să o știi.

Usa il metodo delle flash cards, scoprirai quant’è utile.

Foloseste metoda cartonașelor, vei afla cat este de eficienta.

Leggi e memorizza le regole di pronuncia.

Citește și reține regulile de pronunție.

Ascolta registrazioni audio in rumeno.

Ascultă înregistrări audio în limba română.

Parla ad alta voce e ripeti le parole apprese.

Pronunță cu voce tare și repetă cuvinte învățate.

Impara la grammatica di base.

Învață gramatica de bază.

Parla con coloro che conoscono questa lingua.

Vorbește cu cei ce știu această limbă.

Ripeti parte di ciò che hai appreso di recente ogni giorno.

Repetă zilnic o parte din ce ai învățat de curând.

Prova a descriverti la tua necessità di imparare questa lingua per avere un obiettivo chiaro.

Încearcă să îți descrii nevoia de a învăța această limbă pentru a avea un obiectiv clar.

Puoi anche provare a cantare in una lingua straniera se hai questa passione.

Poți încerca să și cânți într-o limba străină dacă ai această pasiune.

Usa parole correlate e associa le nuove parole a quelle che già conosci.

Folosește cuvinte înrudite și asociază cuvintele noi cu cele pe care le știi deja.

Non dimenticare di goderti i tuoi progressi, non importa quanto piccoli siano i passi.

Nu uita să te bucuri de progresul tău indiferent cât de mici ar fi pașii.

Spero che troverai questi consigli utili per imparare il rumeno, applica solo ciò che ritieni utile e crea le tue regole.

Sper că vei găsi aceste sfaturi utile pentru a învăța limba română, aplică doar ce ți se pare util și fă-ți propriile reguli.

Buono studio!

Spor la învățat !