Tempo liberò

Timp liber

Oggi sono libero, non sto lavorando, non ho niente da fare perché così ho deciso.

Astăzi sunt liber, nu lucrez, nu am cine știe ce de făcut pentru că așa am decis.

Voglio rilassarmi e ristabilire le mie forze mentre  mi sento giù a causa di un raffreddore.

Vreau să mă relaxez și să îmi refac puterile întrucât am fost moleșit de o răceală.

Mi siedo vicino dell’acqua, tra le barche e scrivo queste righe.

Stau pe marginea apei, între bărci și scriu aceste rânduri.

Penso che potrei farlo come un lavoro se avessi più visitatori.

Mă gândesc că aș putea face asta ca pe o meserie dacă aș avea mai mulți vizitatori.

Le campagne di publicita sono attive sia su Google Ads che su Facebook.

Campaniile de reclamă sunt active, atât pe Google Ads cât și pe Facebook.

Voglio riportare il progetto al livello che aveva una volta.

Caut să readuc proiectul la nivelul ce l-a avut o dată.

Tutto è possibile se vuoi e investisci tempo, denaro e passione.

Totul e posibil dacă vrei și investești timp, bani și pasiune.

Tornando al mio tempo libero, ammiro l’acqua e respiro profondamente.

Revenind la momentul meu liber, admir apa și respir adânc.

Ho ancora una settimana prima di iniziare a lavorare e approfitterò di questo tempo per scrivere per il sito.

Mai am o săptămâna până încep munca și voi profita de acest timp pentru a mai scrie pentru site.

Vedo un pescatore e il suo modo di trascorrere il suo tempo.

Observ un pescar și felul sau domol de a-și petrece timpul.

È un uomo che ha passato tanti anni e sicuramente ha assaporato tutte le gioie della vita.

E un om trecut de a doua vârstă și cu siguranță a gustat din mai toate bucuriile vieții.

Si vede questa sulla sua faccia.

Se vede asta pe fața lui.

Sono ancora giovane, sto ancora sperimentando ogni passione, l’ultima
è la chitarra.

Eu încă sunt tânăr, încă experimentez cu voioșie fiecare pasiune, ultima fiind chitara.

Spero di avere sempre questo entusiasmo. Quello che vi voglio anche per voi.

Sper să am entuziasmul ăsta mereu. Ceia ce vă doresc și vouă.Înregistrare audio în limba română a articolului: Timp liber
bărci

One thought on “Tempo liberò

Comments are closed.