Come imparare nuove parole con l’aiuto delle flash card

Cum să înveți cuvinte noi cu ajutorul cartonașelor.

Se attraverso il vecchio metodo di lettura in rumeno / italiano e successivamente con la creazione di un elenco di nuove parole e la loro traduzione non funzionasse piu allora l’uso delle flash card avrebbe sicuramente piu successo.

Dacă vechea metodă de a citi în limba Română/Italiană și de a face o listă cu cuvintele noi și cu traducerea acestora nu prea funcționează, atunci de foarte mare succes ar rezulta folosirea cartonașelor.

Su ognuna di loro si può scrivere una parola con la sua traduzione o anche un’intera frase, e poi essere ordinata in base al grado di difficoltà. Questo sistema è chiamato ripetizione spaziata o dilazionata.

Pe fiecare dintre ele se poate scrie un cuvânt și cu traducerea acestuia sau chiar o propoziție întreagă, apoi pot fi ordonate în funcție de gradul lor de dificultate. Acest sistem se numește repetare distanțiată.

Perché questo sistema dovrebbe essere più efficiente? Consideriamo il metodo tradizionale di imparare nuove parole: leggere un articolo o un libro nella lingua di cui siamo interessati e poi redigere automaticamente un elenco di nuove parole. Essi, naturalmente, sono scritte nell’ordinein cui compaiono nel testo e quando le ricapitoliamo, riprendiamo le parole in quell’ordine e spesso non finiamo per ripassarle tutti, fermandoci a metà lista.

De ce acest sistem ar fi mai eficient ? Hai să considerăm metoda tradițională de a învăța cuvinte noi: citim un articol sau o carte în limba care ne interesează și automat avem o listă cu cuvinte noi. Ele bineînțeles sunt scrise în ordinea în care apar în text iar când le recapitulăm reluăm cuvintele în acea ordine și de multe ori nu terminăm să le repetăm toate, oprindu-ne la jumătatea listei.

Quando ripassiamo questa lista dopo qualche giorno, si ricomincia la lista da capo. Quale sarebbe il problema? Cosi non raggiungerete mai la fine della lista! Leggete più e più volte le parole che conoscete già, e il resto finisce nel dimenticatoio. Semplicemente si spreca tempo per ricapitolare un vocabolario che già si conosceva abbastanza bene. Con il metodo delle flash card le parole più difficili da memorizzare vengono lasciate all’inizio e le più semplice finiscono alla fine. Più risulta facile una parola e più veloce si muoverà in coda.

Când reluăm lista în altă zi, începem de la capăt. Care ar fi problema? Așa nu mai ajungi la sfârșitul listei! Citiți la nesfârșit aceleași cuvinte, pe care le știți deja, iar pe restul nu le mai învățați. Vă irosiți pur și simplu timpul ca să recapitulați un vocabular care îl știți deja destul de bine. Prin metoda cartonașelor, cuvintele care sunt mai greu de memorat se lasă la început iar cele mai ușoare mai spre sfârșit. Cu cât vă amintiți mai repede un cuvânt, cu atât mai repede se va muta la coadă.

Personalmente ho applicato questo metodo ed è molto efficace. Quando posso, sfoglio le carte e così non dimentico le parole più importanti, memorizzando facilmente quelle nuove.

Eu personal am aplicat această metodă și este foarte eficientă. Când pot, răsfoiesc cartonașele și mă asigur astfel să nu uit cele mai importante cuvinte, memorându-le cu ușurință și pe cele noi.

Se non si ha il tempo di ritagliare le carte e di scriverle, posso consigliarvi un programma che può essere installato facilmente sul vostro smartphone o sul computer, chiamato Anki .

Dacă nu aveți timp de decupat sau de scris cartonașe, va mai pot recomanda o aplicație care poate fi instalată cu ușurință pe smart-phone sau pe calculator, numită Anki .

Attraverso questa applicazione è possibile ordinare le parole in base al loro grado di difficoltà. Cliccandoci sopra, puoi indicare quanto sia difficile quella parola e il programma la riorganizza automaticamente.

Prin intermediul acestei aplicații va puteți ordona cuvintele în funcție de gradul lor de dificultate. Apăsând pe ele, puteți indica cât de dificil este acel cuvânt iar programul îl reordonează automat.

In questo modo puoi studiare ovunque, in qualsiasi momento, anche quando hai qualche minuto di attesa in fila ecc.

Astfel puteți studia oriunde și oricând, chiar și atunci când aveți câteva minute așteptând la rânduri etc.

Solo cosi puoi valorizzare il tempo di studiu e sicuramente non ci sarà alcun motivo per non progredire!

Doar așa putem valoriza timpul și sigur nu vor mai exista motive de a nu progresa!

2 thoughts on “Come imparare nuove parole con l’aiuto delle flash card

  1. Pingback: Notizie riguardanti il Corso di Lingua Romena / Noutăți la Corso Lingua Romena | Corso Lingua Romena

  2. Pingback: Pianifica un programma di studio quotidiano | Corso Lingua Romena

Comments are closed.