Frasario rumeno

Queste espressioni comuni sono un piccolo supporto che può essere utilizzato nelle situazioni previste o impreviste che possono verificarsi durante una visita in Romania o in Italia.

Aceste expresii uzuale reprezintă un mic sprijin ce poate fi folosit în situațiile prevăzute sau neprevăzute ce pot apărea în timpul unei vizite în România sau Italia.

Scritte a caso, il vocabolario è semplice proprio perché l’interlocutore possa essere capito facilmente.

Scrise în mod aleatoriu, vocabularul este unul simplu tocmai pentru ca vorbitorul să fie înțeles cu ușurință.

Spero che vi possa essere d’aiuto!

Sper să vă fie de folos!

In bocca al lupo!

Succes!

EXPRESSII UZUALE – ESPRESSIONI COMUNI

Grazie signore /signora /signorina! Mulțumesc Domnule/Doamnă/Domnișoară!
Con piacere, non c’è di che! Cu plăcere, n-aveți pentru ce!
Mi vuole aiutare? Vreți să mă ajutați?
Con piacere! Cu plăcere!
Certo! Desigur!
D’accordo! De acord!
Hai ragione! Ai dreptate!
No, non posso! Nu, nu pot!
Mi perdoni! Iertați-mă!
Mi scusi! Scuzați-mă!
Va rog să-mi spuneți… Per favore, mi può dire…
Per favore, mi può dare… Vă rog să-mi dați…
Dove vai ? Unde mergi?
Dove vivi ? Unde locuiesti?
Vivo in via… Locuiesc pe strada…
Vivo in/a… Locuiesc la…
Mi permetta… Permiteți-mi…
Può parlare più lentamente (più forte)! Vorbiți mai rar (mai tare)!
Puoi farmi lo spelling? Poti să-mi spui pe litere?
Non capisco! Nu înțeleg!
Per favore, mi scriva! Vă rog, scrieți!
Come si chiama Lei? Cum vă numiți?
Di cosa si occupa ? Ce ocupație aveți?
Spiegami, per favore! Explică-mi, te rog!
Te rog să traduci! Per favore, traduci!
Quale lingua straniera conosci? Ce limba străină cunoști?
Si sieda! Luați loc!
Non lo so! Nu știu!
Non credo! Nu cred!
Cosa? Poftim?
Per favore! Vă rog!
Come ti senti? Cum te simți?
Come va? Ce mai faci?
Hai dormito bene? Ai dormit bine?
Abbastanza bene, grazie (e Lei) ? Destul de bine, mulțumesc (și dv.)
La ringrazio con tutto il cuore! Vă mulțumesc din toată inima!
Grazie per essere venuto! Vă mulțumesc că ați venit!
Le sono grato (per questo)! Vă sunt recunoscător (pentru acest lucru)!
Grazie per il suo regalo! Vă mulțumesc pentru cadoul dv.!
Con tutti i miei ringraziamenti! Cu toate mulțumirile mele!
Il piacere è stato dalla mia parte! Plăcerea a fost de partea mea!
Sono molto commosso/a! Sunt foarte mișcat(ă)!
Per favore, trasmetta il miei omaggi alla signora … Vă rog să trasmiteti omagiile mele d-nei…
Mi permetta di presentarmi! Dați-mi voie să mă prezint!
Lascia che Le presenti… Dați-mi voie să vă prezint pe…
Piacere di conoscerti! Încântat de cunoștiință!
Sono molto soddisfatto! Sunt foarte mulțumit/ă!
Spero di avere il piacere di rivederti! Sper să am plăcerea să vă mai revăd.
Ho fretta! Sunt grăbit/ă!
Devo andare! Trebuie să plec!
Per favore, chiamami! Te rog să-mi telefonezi!
Sei troppo gentile! Ești prea amabil/ă!
Non potrei rifiutarti! Nu v-aș putea refuza!
Sei gentile a dirmi …? Sunteți bun/ă să-mi spuneți…?
Le sono in debito! Vă sunt foarte îndatorat/ă!
Chiedo scusa! Vă cer iertare!
Non fa niente! Nu face nimic!
Non deve! N-aveți de ce!
È colpa mia! E vina mea!
Mi dispiace moltissimo! Îmi pare extrem de rău!
Non volevo disturbarti! Nu voiam să te deranjez!
Mi scusi per averla fatta aspettare! Scuzați-mă că v-am făcut să așteptați!
Sono felice di rivederti! Sunt fericit/ă să vă revăd!
Sono lieto di ricevere il Suo invito! Primesc cu plăcere invitația dumneavoastră!
Grazie mille! Mulțumesc foarte mult!
Sono uno/a straniero/a. Sunt străin/străină.
Sia gentile e scriva queste parole su un foglio di carta! Fiți amabil și scrieți pe o foaie de hârtie cuvinetele acestea!
Dove mi trovo esattamente? Unde mă aflu exact?
Ho bisogno di… Am nevoie de…
Come si chiama questa…? Cum se numește această…?
Siete pronti? Sunteți gata?
Non ancora! Nu încă!
In un’atimo! Într-o clipă!
Sono pronto! Sunt gata!
Sono molto stanco/a! Sunt foarte obosit/ă!
Ho sonno (fame, sete). Sento caldo, freddo! Mi-e somn (foame, sete, cald, frig)!
Dobbiamo riposare Trebuie să ne odihnim
A chi debbo rivolgermi? Cui trebuie să mă adresez?
Si capisce da sé! E de la sine înțeles!
Conti su di me! Contați pe mine!
Naturalmente! Natural!
Le prometto! Vă promit!
Mi sembra! Mi se pare!
Che cosa desidera? Ce doriți?
Mi permetta, per favore! Dați-mi voie, vă rog…!
Si, no! Da, nu
Ma si! Ba da!
Affatto Deloc
Forse, probabilmente. Poate, probabil.
È possibile! Este posibil!
È impossibile! Este imposibil!
Ne sono sicuro di… Sunt sigur de această…
Verrò sicuramente! Voi veni cu siguranță!
È partito così in fretta? A plecat atât de repede?
Ancora meglio! Și mai bine!
Ancora peggio! Cu atât mai rău!
Vado troppo veloce? Merg prea repede?
Concordo pienamente con Lei! Sunt cu totul de părerea dumneavostră!
Non sono d’accordo! Nu sunt de acord!
Mi scusi, ma non posso venire domani! Scuzați-mă, dar nu pot veni mâine!
Potremmo vederci oggi alle ore… e mezza? Ne-am putea vedea astăzi la ora… și jumătate?
Io non la penso così! Nu cred!
Non lo so! Nu știu!
Ne dubito! Mă îndoiesc!
Sono indifferente! Mi-e indiferent!
Non voglio! Nu vreau!
Non oso! Nu îndrăznesc!
Vorrei, ma non posso! Aș vrea, dar nu pot!
È incomprensibile! Este de neînțeles!
Ne sono capace! Mă pricep!

https://wikitravel.org/it/Frasario_rumeno

Scarica frasario rumeno pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.