Indicativo presente: Andare, Fare, Parlare

Italiano Română
Andare: Indicativo presente A merge: Prezent
Io vado Eu merg
Tu vai Tu mergi
Lui/Lei va El/Ea merge
Noi andiamo Noi mergem
Voi andate Voi mergeți
Loro vanno Ei/Ele merg
   

Ogni anno vado in vacanza in Italia e mi sento molto bene lì.

În fiecare an eu merg în vacanță în Italia și mă simt foarte bine acolo.

Quante volte vai all’asilo con la bambina durante la settimana?

De câte ori tu mergi la grădiniță cu fetița pe săptămână?

Lui va a prendere suo figlio all’asilo quasi ogni giorno.

El merge după copilul lui la grădiniță aproape în fiecare zi.

Durante la settimana lei va più volte a fare la spesa al supermercato.

De câteva ori pe săptămâna ea merge după cumpărături la supermarket.

Ci sono molti giorni in cui andiamo a scuola insieme.

Sunt multe zile în care noi mergem împreună la școală.

Perché andate a casa così presto?

De ce voi mergeți acasă atât de devreme?

Quando hanno tempo loro vanno a fare una passeggiata al giardino botanico.

Când au timp ei merg la plimbare în grădina botanică.

Sappi che loro andranno dal parrucchiere questa settimana e potresti andare con loro.

Să știi că ele merg la coafor săptămâna asta așa că ai putea să mergi și tu cu ele.

Italiano Română
Fare: Indicativo Presente A face: Prezent
Io faccio Eu fac
Tu fai Tu faci
Lui/Lei fa El/Ea face
Noi facciamo Noi facem
Voi fate Voi faceți
Loro fanno Ei/Ele fac

Due volte a settimana faccio le pulizie nella mia stanza.

De două ori pe săptămâna eu fac curat în camera mea.

So per certo che fai il compito abbastanza veloce, per questo hai cosi tanti sbagli.

Știu sigur că tu faci tema destul de repede de asta ai atâtea greșeli.

Ora fa la doccia, quindi non può parlare.

El face baie acum deci nu poate vorbi.

È in cucina, fa una torta al cocco.

Este în bucătărie, ea face prăjituri cu nuca de cocos.

Noi ci facciamo da soli i compiti, siamo molto autonomi.

Noi ne facem singuri temele, suntem foarte independenti.

Voi fate un buon lavoro con questo sito.

Voi faceți o treaba bună cu acest site.

Loro fanno la migliore pasta.

Ei fac cele mai bune paste.

So che fanno un progetto insieme sull’inquinamento.

Știu că ele fac un proiect împreună despre poluare.

Italiano Română
Parlare: Indicativo Presente A vorbi: Prezent
Io parlo Eu vorbesc
Tu parli Tu vorbești
Lui /Lei parla El/Ea vorbește
Noi parliamo Noi vorbim
Voi parlate Voi vorbiți
Loro parlano Ei/Ele vorbesc

Il più delle volte parlo abbastanza poco.

De cele mai multe ori eu vorbesc destul de puțin.

Parli dello zodiaco ma non ne so nulla.

Tu vorbești despre zodiac dar eu nu știu nimic despre asta.

Nell’altra stanza lui parla del tempo e non si annoia mai.

În celalaltă camera el vorbește despre vreme și nu se mai plictisește.

Lei parla oggi con i colleghi del progetto in cui è stata coinvolta.

Ea vorbește astăzi în fața colegilor despre proiectul în care s-a implicat.

So che parliamo poco ‘al telefono, ma proverò a dirti di cosa si tratta.

Știu că noi vorbim puțîn la telefon dar voi încerca să îți spun despre ce este vorba.

Parlate altre lingue?

Voi vorbiți și alte limbi străine?

Ascoltiamo quello che hanno da dire, loro parlano e questo ci rende felici.

Noi ascultăm ce au de spus, ei vobesc și asta ne face fericiți.

Oggi parlano della madre e del modo meraviglioso in cui le hanno educate.

Ele vorbesc astăzi despre mama lor și felul frumos în care le-au educat.