Daily Archives: 1 Febbraio 2020

Il Sostantivo / Nome e l’aggettivo. Concordanza

Published by:

Substantivul și adjectivul. Acord.

Număr

Gen

  Masculin Feminin
Singular Motanul alb Pisica albă
Plural Motanii albi Pisicile albe
Singular Profesorul amabil Profesoarele amabile
Plural Profesorii amabili Profesoarele amabile

USO

FOLOSINȚA  

GENERE

GEN 

Il nome o sostantivo (deriva dal latino nomen substantivu, cioe parola che serve a indicare una substantia) sono parole che servono a designare le persone, gli oggetti, gli animali, i luoghi, le azioni, i fatti, le idee e i sentimenti.

Substantivele (din latina nomen substantivu, cuvânt care are funcția de a arăta substanța) sunt cuvinte care sunt folosite pentru a desemna persoane, obiecte, animale, locuri, acțiuni, fapte, idei și sentimente. 

Sempre i nomi comuni e propri di sesso maschile- persone e animali – sono di genere maschile, mentre i nomi di sesso femminile sono di genere femminile.  

Întotdeauna sunt masculine substantivele comune și proprii – persoane și animale- de sex masculin și sunt feminine substantivele de gen feminin. 

Es: Maschile:l’uomo, il cavallo, il gatto, il professore;

Ex: Masculin:barbatul, calul, motanul, profesorul;

Es: Femminile:la donna, la cavalla, la gatta, la professoressa;   

Ex: Feminin: femeia, iapa, pisica, profesoara;

Es: Neutro: il sole;

Ex: Neutru: soarele;

Generalmente, i nomi che finiscono in –ul sono di genere maschile.

În general, substantivele care se termină în –ul sunt masculine.

Es: Il quaderno, il motore;

Ex: Caietul, motorul;

Generalmente, i nomi che finiscono in –a sono di genere femminile.

În general, substantivele care se termina în –a sunt de gen feminin.

Es: La finestra, la casa;

Ex: Fereastra, casa;

NUMERO. LA FORMAZIONE DEL PLURALE

NUMAR. FORMAREA PLURALULUI

Per i nomi maschili, al plurale si cambia in –ii finale.

Pentru substantivele masculine, la plural se schimbă în –ii final .

 Es: Sg: il gatto – Pl: i gatti;

Ex: Sg: motanul – Pl: motanii;

Per i nomi femminili,la desinenza dal singolare -a, al plurale si cambina in –ele.

Pentru substantivele feminine, terminația de la singular -a, la plural, se schimbă în – ele.

Es: Sg: la professoressa – Pl: le professoresse;

Ex: Sg: profesoara – Pl: profesoarele;

L’AGGETTIVO

ADJECTIV 

L’aggettivo concorda con il sostantivo che accompagna in genere e numero.

Adjectivele se acordă în gen și număr cu substantivul pe care îl însoțește. 

Es: La gatta bianca – I gatti bianchi, Il libro spesso – I libri spessi, La casa nuova – Le case nuove.

Ex: Pisica albă – Pisicile albe, Cartea groasă – Cărțile groase, Casa nouă – Casele noi.

Frasi usuali in rumeno

Published by:

ti amo in rumeno

Propoziții uzuale în limba română

Nella lingua rumena come nella lingua italiana, troviamo spesso frasi comuni come “Cosa fai?” o “Ti amo”.

În limba română la fel ca și în limba italiană întâlnim adeseori propoziții uzuale cum ar fi “Ce faci?” sau ” Te iubesc”.

Il verbo “fare” è molto comune e può essere appreso facilmente.

Verbul “a face” este unul des întâlnit și se poate învață ușor .

“Cosa stai facendo” viene utilizzato per chiedere brevemente qual è l’azione intrapresa dal partner di discussione in quel momento.

“Ce faci” se utilizează pentru a întreba succint care este acțiunea săvârșită de partenerul de discuție în acel moment.

“Ti amo” è il modo più semplice e profondo per esprimere l’amore verso il tuo partner.

“Te iubesc” este cea mai simplă și mai profundă formă de a exprima dragostea față de partener.

“Buon Compleanno” è usato per augurare ai festeggiati tutto il bene.

“La multi ani” se utilizează pentru a ura sărbătoriților vorbe de bine.

“Io sono” è la frase usata per presentarti all’indicativo presente.

“Eu sunt” este propoziția utilizată pentru a te prezenta la prezent.

In questo caso “Io” è il soggetto e “sono” il predicato.

În acest caz “Eu” este subiect iar ” sunt ” este predicatul.

Per aprire una conversazione si usa anche “Ciao”.

Pentru a deschide o conversație se mai folosește și “Te salut”.

Per chiedere lo stato del partner di discussione viene utilizzato “Come stai?”

Pentru a întreba starea în care se află partenerul de discuție se

utilizează “Cum ești?”.

“Stai” in questo caso è il predicato e la sua forma all’infinito del verbo essere.

“Ești” în acest caz este predicat iar forma sa la infinitiv este a fi.

Per individuare un oggetto o una persona in particolare, si usa “Dove si trova”.

Pentru a localiza un anumit obiect sau persoana se folosește “Unde este?”.

E chiedere a che ora o in che giorno verrà utilizzato “Quando sarà?”

Iar pentru a întreba la ce ora sau în ce zi se folosește “Când va fi?”.

Come potete notare, queste frasi sono abbastanza semplici e facili da imparare, speriamo.

După cum observați aceste propoziții sunt destul de simple și ușor de învățat sperăm noi.

Se avete domande o qualcosa da aggiungere, lasciate un commento su questo articolo e vi risponderemo al più presto.

Dacă aveți nelămuriri sau completări lăsați un comentariu la acest articol și vă vom răspunde cât se poate de repede.

Dialogo in rumeno e italiano: Nella stazione degli autobus

Published by:

Dialog în limba română și italiană: În stația de autobuz

Sottotitolo: Come arrivo alla stazione dei treni?

Subtitlu: Cum ajung la gară ?

Descrizione: Dialogo in rumeno e italiano tra Marcello e Giovanna, in attesa alla stazione degli autobus per un mezzo di trasporto che porterà ad ognuno alle varie destinazioni. Marcello non e’ da questa città e vuole solo sapere come può arrivare alla stazione, quindi chiede a Giovanna.

Descriere: Dialog în limba română și italiană între Marcel și Ioana ce așteaptă în stația de autobuz un mijloc de transport care să îi ducă pe fiecare la destinație . Marcel nu este din acest oraș și vrea doar să știe cum poate ajunge la gară , așa că o întreabă pe Ioana.

Contenuto:

Cuprins: 

– Iasi è una bellissima città, dice Marcello, almeno in questa parte della città che sono riuscito a vedere.

– Iașul este un oraș frumos spune Marcel cel putin în partea asta a orașului pe care am reușit să o văd .

– Sì, c’è molto da vedere : Il Palazzo della Cultura con i suoi musei, la Chiesa Cattolica, la Cattedrale Ortodossa, Il Precipizio Giallo, Il Tiglio di Eminescu, il Giardino Botanico.

– Da sunt multe de văzut Palatul Culturii cu muzeele sale, Catedrala Catolică, Ortodoxă, Râpa Galbenă, Teiul lui Eminescu, Grădina Botanică .

– Ho alloggiato in un albergo qui vicino. Sono venuto per una presentazione di un prodotto e oggi sto tornando a casa. Abiti vicino?

– Eu vin de la un hotel aflat în apropiere. Am venit aici pentru o prezentare de produs și astăzi mă îndrept spre casă . Tu stai aproape?

– Sì, abito nella parte centrale della città e mi piace molto.

– Da locuiesc în zona centrală a orașului și mă bucur de acest lucru.

– Sono già le 11, alla stazione ferroviaria devo arrivare per alle 12 e mezza, spero che c’e la possa fare ad arrivare in tempo.

– Este deja ora 11 la gara trebuie să ajung până la 12 jumătate sper că mă voi încadra în timp .

– Penso che riuscirai, gli autobus e i tram vanno piuttosto veloci e non hai molte stazioni fino alla stazione ferroviaria.

– Cred că te vei încadra, autobuzele și tramvaiele merg destul de repede și nici nu ai multe stații până la gară.

– Ho notato che ci sono alcuni cani liberi che vivono per le strade della città.

– Am observat că sunt câțiva câini liberi ce trăiesc pe străzile orașului.

– Sì, hanno imparato a cavarsela da soli e riescono persino ad attraversare i passaggi pedonali. La parte buona è che sono sterilizzati e quindi non si moltiplicano in modo incontrollato.

– Da sunt, au învățat să se descurce și trec chiar și pe la trecerile de pietoni. Partea bună este că sunt sterilizați și astfel nu se înmulțesc în mod incontrolabil.

– Sono una persona che si affeziona facilmente agli animali domestici e mi piace confortarli ogni volta che ne ho l’opportunità.

– Eu sunt o persoană ce se atașează repede de animalele de companie și îmi place să îi mângâi de câte ori am ocazia.

– Anche a me piacciono i cani perché sono sempre allegri e amorevoli ma ho paura da alcuni da quando sono stato morso.

– Și mie îmi plac câinii pentru că sunt mereu veseli și iubitori însă de unii am prins frică de când am fost mușcat.

– Ci sono infatti dei cani molto aggressivi che abbaiano e vogliono morderti, devi fingere di prendere un sasso e di buttarglielo addosso, così li farai andare via, ne hanno tutti paura.

– Sunt într-adevăr și câini agresivi care latră și vor să muște , trebuie să știi să te faci că iei o piatră de jos și astfel îi vei face să se depărteze , toți au frica asta.

– Dove stai andando Giovanna?

– Tu unde mergi Ioana ?

– Sto andando in un negozio di strumenti musicali. Voglio acquistare un nuovo set di corde per la mia chitarra acustica.

– Mă îndrept spre un magazin de instrumente muzicale. Vreau să iau un set nou de corzi pentru chitara mea acustică.

– Che tipo di trasporto posso prendere fino alla stazione ferroviaria?

– Ce mijloc de transport pot lua către gară?

– Il tram numero 3 per 4 fermate.

– Tramvaiul 3 și ai de mers 4 statii.

– Come riconoscerò la stazione quando arrivo a destinazione?

– Cum voi recunoaște gara când voi ajunge la destinație?

– Vedrai un edificio di medie dimensioni con una facciata gotica, disse Giovanna.

– Vei vedea o clădire de dimensiuni medii, cu fațadă în stil gotic spuse Ioana.

– Grazie per l’informazione e ti auguro una buona giornata.

– Îți mulțumesc pentru informații și îți doresc o zi reușită .

– Altrettanto, una bellissima giornata anche a te Marcello.

– Asemenea, o zi frumoasă și ție Marcel.