Frasi usuali in rumeno

Propoziții uzuale în limba română

Nella lingua rumena come nella lingua italiana, troviamo spesso frasi comuni come “Cosa fai?” o “Ti amo”.

În limba română la fel ca și în limba italiană întâlnim adeseori propoziții uzuale cum ar fi “Ce faci?” sau ” Te iubesc”.

Il verbo “fare” è molto comune e può essere appreso facilmente.

Verbul “a face” este unul des întâlnit și se poate învață ușor .

“Cosa stai facendo” viene utilizzato per chiedere brevemente qual è l’azione intrapresa dal partner di discussione in quel momento.

“Ce faci” se utilizează pentru a întreba succint care este acțiunea săvârșită de partenerul de discuție în acel moment.

“Ti amo” è il modo più semplice e profondo per esprimere l’amore verso il tuo partner.

“Te iubesc” este cea mai simplă și mai profundă formă de a exprima dragostea față de partener.

“Buon Compleanno” è usato per augurare ai festeggiati tutto il bene.

“La multi ani” se utilizează pentru a ura sărbătoriților vorbe de bine.

“Io sono” è la frase usata per presentarti all’indicativo presente.

“Eu sunt” este propoziția utilizată pentru a te prezenta la prezent.

In questo caso “Io” è il soggetto e “sono” il predicato.

În acest caz “Eu” este subiect iar ” sunt ” este predicatul.

Per aprire una conversazione si usa anche “Ciao”.

Pentru a deschide o conversație se mai folosește și “Te salut”.

Per chiedere lo stato del partner di discussione viene utilizzato “Come stai?”

Pentru a întreba starea în care se află partenerul de discuție se

utilizează “Cum ești?”.

“Stai” in questo caso è il predicato e la sua forma all’infinito del verbo essere.

“Ești” în acest caz este predicat iar forma sa la infinitiv este a fi.

Per individuare un oggetto o una persona in particolare, si usa “Dove si trova”.

Pentru a localiza un anumit obiect sau persoana se folosește “Unde este?”.

E chiedere a che ora o in che giorno verrà utilizzato “Quando sarà?”

Iar pentru a întreba la ce ora sau în ce zi se folosește “Când va fi?”.

Come potete notare, queste frasi sono abbastanza semplici e facili da imparare, speriamo.

După cum observați aceste propoziții sunt destul de simple și ușor de învățat sperăm noi.

Se avete domande o qualcosa da aggiungere, lasciate un commento su questo articolo e vi risponderemo al più presto.

Dacă aveți nelămuriri sau completări lăsați un comentariu la acest articol și vă vom răspunde cât se poate de repede.

One thought on “Frasi usuali in rumeno

  1. Pingback: Il primo passo per imparare lingua Romena. | Corso Lingua Romena

Comments are closed.