Dialogo in rumeno e italiano: Nella stazione degli autobus

Dialog în limba română și italiană: În stația de autobuz

Sottotitolo: Come arrivo alla stazione dei treni?

Subtitlu: Cum ajung la gară ?

Descrizione: Dialogo in rumeno e italiano tra Marcello e Giovanna, in attesa alla stazione degli autobus per un mezzo di trasporto che porterà ad ognuno alle varie destinazioni. Marcello non e’ da questa città e vuole solo sapere come può arrivare alla stazione, quindi chiede a Giovanna.

Descriere: Dialog în limba română și italiană între Marcel și Ioana ce așteaptă în stația de autobuz un mijloc de transport care să îi ducă pe fiecare la destinație . Marcel nu este din acest oraș și vrea doar să știe cum poate ajunge la gară , așa că o întreabă pe Ioana.

Contenuto:

Cuprins: 

– Iasi è una bellissima città, dice Marcello, almeno in questa parte della città che sono riuscito a vedere.

– Iașul este un oraș frumos spune Marcel cel putin în partea asta a orașului pe care am reușit să o văd .

– Sì, c’è molto da vedere : Il Palazzo della Cultura con i suoi musei, la Chiesa Cattolica, la Cattedrale Ortodossa, Il Precipizio Giallo, Il Tiglio di Eminescu, il Giardino Botanico.

– Da sunt multe de văzut Palatul Culturii cu muzeele sale, Catedrala Catolică, Ortodoxă, Râpa Galbenă, Teiul lui Eminescu, Grădina Botanică .

– Ho alloggiato in un albergo qui vicino. Sono venuto per una presentazione di un prodotto e oggi sto tornando a casa. Abiti vicino?

– Eu vin de la un hotel aflat în apropiere. Am venit aici pentru o prezentare de produs și astăzi mă îndrept spre casă . Tu stai aproape?

– Sì, abito nella parte centrale della città e mi piace molto.

– Da locuiesc în zona centrală a orașului și mă bucur de acest lucru.

– Sono già le 11, alla stazione ferroviaria devo arrivare per alle 12 e mezza, spero che c’e la possa fare ad arrivare in tempo.

– Este deja ora 11 la gara trebuie să ajung până la 12 jumătate sper că mă voi încadra în timp .

– Penso che riuscirai, gli autobus e i tram vanno piuttosto veloci e non hai molte stazioni fino alla stazione ferroviaria.

– Cred că te vei încadra, autobuzele și tramvaiele merg destul de repede și nici nu ai multe stații până la gară.

– Ho notato che ci sono alcuni cani liberi che vivono per le strade della città.

– Am observat că sunt câțiva câini liberi ce trăiesc pe străzile orașului.

– Sì, hanno imparato a cavarsela da soli e riescono persino ad attraversare i passaggi pedonali. La parte buona è che sono sterilizzati e quindi non si moltiplicano in modo incontrollato.

– Da sunt, au învățat să se descurce și trec chiar și pe la trecerile de pietoni. Partea bună este că sunt sterilizați și astfel nu se înmulțesc în mod incontrolabil.

– Sono una persona che si affeziona facilmente agli animali domestici e mi piace confortarli ogni volta che ne ho l’opportunità.

– Eu sunt o persoană ce se atașează repede de animalele de companie și îmi place să îi mângâi de câte ori am ocazia.

– Anche a me piacciono i cani perché sono sempre allegri e amorevoli ma ho paura da alcuni da quando sono stato morso.

– Și mie îmi plac câinii pentru că sunt mereu veseli și iubitori însă de unii am prins frică de când am fost mușcat.

– Ci sono infatti dei cani molto aggressivi che abbaiano e vogliono morderti, devi fingere di prendere un sasso e di buttarglielo addosso, così li farai andare via, ne hanno tutti paura.

– Sunt într-adevăr și câini agresivi care latră și vor să muște , trebuie să știi să te faci că iei o piatră de jos și astfel îi vei face să se depărteze , toți au frica asta.

– Dove stai andando Giovanna?

– Tu unde mergi Ioana ?

– Sto andando in un negozio di strumenti musicali. Voglio acquistare un nuovo set di corde per la mia chitarra acustica.

– Mă îndrept spre un magazin de instrumente muzicale. Vreau să iau un set nou de corzi pentru chitara mea acustică.

– Che tipo di trasporto posso prendere fino alla stazione ferroviaria?

– Ce mijloc de transport pot lua către gară?

– Il tram numero 3 per 4 fermate.

– Tramvaiul 3 și ai de mers 4 statii.

– Come riconoscerò la stazione quando arrivo a destinazione?

– Cum voi recunoaște gara când voi ajunge la destinație?

– Vedrai un edificio di medie dimensioni con una facciata gotica, disse Giovanna.

– Vei vedea o clădire de dimensiuni medii, cu fațadă în stil gotic spuse Ioana.

– Grazie per l’informazione e ti auguro una buona giornata.

– Îți mulțumesc pentru informații și îți doresc o zi reușită .

– Altrettanto, una bellissima giornata anche a te Marcello.

– Asemenea, o zi frumoasă și ție Marcel.