GRAZIE IN RUMENO

Mulțumesc în română

In ogni paese in cui vai, la prima parola di contatto è “Grazie”. Questa parola simboleggia “preoccupazione per l’equità” e deriva dall’augurio in Rumeno “Vita Lunga/ Anni molti a venire”, che è stato abbreviato in alcune aree del paese diventando “Molti Anni”. Da qui parte la sua trasformazione verbale in “Ringraziare”, gradualmente staccandosi dal “Buon compleanno” etimologico. L’evolversi di questo verbo è ovviamente più complesso e può essere approfondito in qualsiasi momento grazie ai numerosi riferimenti bibliografici.

În orice țară ai merge, primul cuvânt cu care iei pentru început contact, este “Mulțumesc”. Acest cuvânt simbolizează “grija pentru corectitudine” și provine din urarea în română “La mulți ani”, care a fost prescurtată în anumite zone ale țării devenind “Mulțiani”. De aici și transformarea sa verbală în “a mulțăi” apoi în “a mulțumi”, desprinzându-se treptat de forma sa etimologică “La mulți ani”. Evaluarea acestui verb este bineînțeles mai complexă și se poate aprofunda oricând datorită numeroaselor referințe bibliografice.

Mi piace, ad esempio, quando incontro stranieri, di chiedere loro come il “Grazie” viene tradotto nella loro madrelingua e iniziare a usarlo immediatamente nelle conversazioni con loro. I nostri volti s’illuminano all’istante, è come se si creasse un piccolo ponte di connessione tra di noi e questo mi stimola a imparare più parole in quella lingua. Ma la reciprocità che dimostrano a loro volta, mi rende ugualmente felice.

Îmi place spre exemplu, când întâlnesc persoane din alte țări, să-i întreb cum se traduce “Mulțumesc” în limba lor maternă și să încep să-l folosesc imediat în conversația cu ei. Expresia feței ni se iluminează instant, e ca și cum s-ar forma un mic pod de conexiune între noi și asta mă motivează să învăț mai multe cuvinte din limba respectivă. Dar și reciprocitatea de care dau dovadă la rândul lor, mă încânta la fel de mult.

Anche se è diventato un gesto meccanico, quello di ringraziare per tutto (ad esempio, quando ci viene chiesto come ci sentiamo, ringraziamo educatamente e rispettosamente per l’interesse dato), invito chiunque a fermarsi per un momento in cui viene pronunciata questa parola e rifletterci sù per realizzare la carica emotiva con cui si esprime. Personalmente adoro se è accompagnato da sorrisi sinceri, mi dà più gioia.

Chiar dacă a devenit un gest mecanic, cel de a mulțumi pentru orice (spre exemplu, și când suntem întrebați cum ne simțim, mulțumim din educație și respect pentru interesul acordat), invit pe oricine să se oprească o clipă când pronunță acest cuvânt și să-i acorde câteva momente pentru a realiza încărcătura emoțională cu care este exprimat. Eu personal ador când este însoțit de zâmbete sincere, îmi transmite o mai mare bucurie.

Si ringrazia anche quando rifiutiamo un invito (ad es. “Grazie, ma non posso venire”). Si ringrazia con la più profonda gratitudine (ad esempio “Grazie di cuore!”) e quando evitiamo un incidente oppure realizziamo qualcosa che sembrava impossibile da raggiungere (ad esempio “Grazie a Dio!”).

Mulțumim și când refuzăm o invitație (de ex.“Mulțumesc, dar chiar nu pot să vin”). Mulțumim cu cea mai profundă gratitudine (de ex.“Mulțumesc din suflet!”), și când evităm un accident sau reușim ceva ce părea imposibil de realizat (de ex.“Mulțumesc Doamne!”).

Dobbiamo ringraziare per ogni cosa, complimenti, regali, gentilezza o ricompensa.

Trebuie să mulțumim pentru fiecare lucru, complimente, daruri, binevoința cuiva sau pentru o recompensă.

Nel complesso, viene data grande importanza sia al gesto che alla parola, andando di pari passo con la gratitudine, maggiore o minore che sia, e con il rispetto mostrato per tutto ciò che vi è associato.

În ansamblu se aplică o mare importanță atât gestului cât și cuvântului, mergând braț la braț cu recunoștința, mai mare sau mai mică, și cu respectul demonstrat pentru orice îi este asociat.

Înregistrare audio a articolului: Grazie in Rumeno

One thought on “GRAZIE IN RUMENO

  1. Pingback: Notizie riguardanti il Corso di Lingua Romena / Noutăți la Corso Lingua Romena | Corso Lingua Romena

Comments are closed.