Come scriviamo un articolo sulla lingua rumena.

Cum scriem un articol despre limba română.

Parliamo del modo in cui noi abbiamo imparato l’italiano.

Discutăm despre felul în care noi am învățat limba italiană.

Consigliamo i passi che uno deve seguire per imparare il rumeno.

Discutăm despre pașii pe care trebuie să ii urmeze cineva pentru a învăța limba română.

articolo sulla lingua rumena

Ci documentiamo leggendo libri e articoli su Internet su questo argomento.

Ne documentăm citind cărți și articole de pe internet pe această temă.

Componiamo una descrizione sull’argomento in questione.

Compunem o descriere a subiectului vizat.

Scriviamo le idee principali relative a quell’argomento, nel nostro caso scriviamo su come poter imparare il rumeno

Scriem ideile principale legate de acel subiect, în cazul nostru scriem despre cum poți învăța limba română.

Scegliamo belle parole ed espressioni in rumeno.

Alegem cuvinte și expresii frumoase în română.

Si realizza un dialogo o scriviamo una storia su un argomento particolare.

Formăm un dialog sau scriem o poveste despre un anumit subiect.

Facciamo un piano con la missione che vogliamo compiere, riempiamo il testo con ulteriori informazioni.

Facem un plan cu misiunea pe care vrem să o îndeplinim, completăm textul cu mai multe informații.

Potremmo supporre che a volte facciamo una dichiarazione sul tema riguardo l’apprendimento del rumeno o dell’italiano.

Am putea spune că uneori facem o declarație pe tema învățării limbii române sau italiene.

Offriamo suggerimenti su quando e come apprendere più facilmente.

Oferim sfaturi despre când și cum să înveți mai ușor.

Scriviamo frasi semplici su argomenti utili come ciao in rumeno o frasario rumeno.

Scriem fraze simple despre subiecte la îndemână cum ar fi “ciao în rumeno” sau “frasario rumeno”.
Come scriviamo un articolo sulla lingua rumena

One thought on “Come scriviamo un articolo sulla lingua rumena.

  1. Pingback: Notizie riguardanti il Corso di Lingua Romena | Corso Lingua Romena

Comments are closed.