Ciao in rumeno

A tutti noi piace interagire con gli altri e lasciare una buona impressione di noi stessi.

Tuturor ne place să interacționăm cu ceilalți și să lăsăm o impresie cât mai bună despre noi înșine.

Questo è il motivo per cui il saluto è considerato la prima forma di cortesia e quindi indice d’educazione.

De aceea salutul este considerat prima formă de respect și denotă astfel un semn al educației.

Anche se hanno sofferto delle modifiche durante il tempo, le formule di saluto variano in base a:

  • Umore: “Salut!”, “Bună!”
  • La relazione familiare (amici, parenti, colleghi): “Ciao!” usato molto spesso come saluto iniziale e anche d’addio.
  • Stima per qualcuno / Etichetta :”Să trăiți!”
  • Il momento della giornata: “Bună dimineața!” “Bună ziua!” “Bună seara!”

Chiar dacă au mai suferit modificări de-a lungul timpului, formulele de salut variază în funcție de:

  • Starea de spirit. “Bună!”, “Salut!”
  • Relația familiară (prieteni, rude, colegi). “Bună” folosit destul de des și ca formulă de salut sau de rămas bun.
  • Stimă pentru cineva/ Eticheta “Să trăiți!”
  • Momentul Zilei „Bună dimineața!” „Bună ziua!” „Bună seara!”

Pertanto, abbiamo formule di saluto conformi all’ora del giorno:

Astfel, avem formule de salut potrivite momentelor zilei :

Tra le 0:00 e le 11:00, l’intervallo in cui viene considerato mattino, si utilizza come formula di saluto “Bună dimineața!”.

Între orele 0:00 şi 11:00, interval în care se consideră că este dimineață se utilizează formula de salut: “Bună dimineața!”

Nell’intervallo di tempo dalle 11:00 al tramonto, considerato giorno, viene accolto con “Bună ziua!”

Între orele 11:00 şi până la apusul soarelui, considerat zi, se salută cu „Bună ziua!”.

Tra le 18:00 e le 20:00, considerata la sera, anche se il sole non è ancora tramontato, può essere usato come formula di saluto “Bună ziua!” sau “Bună seara!”

– Între orele 18:00 şi 20:00, considerat seară, concomitent cu apunerea soarelui, se foloseşte „Bună ziua!”, apoi „Bună seara!”.

Quando s’incontrano altre persone oltre a parenti, amici, ecc., si raccomanda di aggiungere a queste formule “Doamna” o “Domnule”.

Când întâlnim alte persoane în afară de rude, prieteni etc, se recomandă că la aceste formule să adăugăm obligatoriu “Doamnă” sau “Domnule”.

Come formula d’addio, invece, viene usato “La revedere!” oppure “Noapte Bună!”.

Ca formulă de rămas bun, în schimb, se foloseşte „La revedere!” sau “Noapte Bună!”.

Italiano Română
“Buongiorno!” „Bună ziua!”
“ Buonasera!” „Bună seara!”
“Buonanotte!” “Noapte Bună!”
“Signora!” “Doamna”
“Signore!” “Domnule”
“Salve!” “Să trăiți!”
Esempi di saluti in italiano e rumeno
Ciao in rumeno