Formule di presentazione in rumeno

Oltre alle formule di saluto iniziale, continuiamo oggi con le formule di presentazione e affronteremo le più comuni tramite un breve dialogo.

Pe lângă formulele de salut inițial, continuăm astăzi cu cele de prezentare și le vom aborda pe cele mai uzuale în cadrul unui scurt dialog.

Elena e suo padre incontrano Giovanni, un suo grande amico:

Elena și Tatăl ei se întâlnesc cu Ionuț, un prieten foarte bun de-al ei:

-“ Buongiorno Giovanni, come va, come ti senti oggi? Voglio presentarti mio padre Giorgio. ”

-“Bună dimineața Ionuț, ce faci, cum te simți astăzi? Vreau să ți-l prezint pe tatăl meu George.”

– “Buongiorno signore, mi chiamo Giovanni, lieto di conoscerla!”

-“Bună dimineața Domnule, mă numesc Ionuț, încântat de cunoștință!”

– “Anch’io Giovanni! Mia figlia mi ha parlato molto bene di te. “

-“De asemenea/Și eu Ionuț! Fiica mea mi-a vorbit foarte bine despre tine.”

– “Grazie Signore, sono felice di sapere che ha una buona opinione,ci vogliamo bene!”

-“Mulțumesc Domnule, îmi pare bine să aud că are o așa de bună părere, ne înțelegem minunat!”

– “Con piacere Giovanni!”

-“Cu plăcere Ionuț!”

– “Mi ha fatto piacere conoscerla Signore, arrivederci Elena!”

-“Mi-a făcut plăcere să vă cunosc Domnule George, la revedere Elena!”

– “Arrivederci Giovanni!”

-“La revedere Ionuț!”

Italiano Română
“Cosa stai facendo?” “Ce faci?”
“Come ti senti oggi?” “Cum te simți?”
“Voglio presentari…” “Vreau să ți-l prezint…”
“Mi chiamo…” “Mă numesc…”
“Lieto di conoscerti/la!” “Încântat de cunoștință!”
“Anch’io!” “De asemenea / Și eu!”
“Grazie Signore!” “Mulțumesc Domnule!”
“sono felice di…” “Îmi pare bine să…”
“Con piacere! / E’ un piacere!” “Cu plăcere!”
“Mi ha fatto piacere conoscerla…” “Mi-a făcut plăcere să vă cunosc!”
“Arrivederci!” “La revedere!”

Înregistrare audio a articolului: Formule di presentazione in rumeno