A Ciric è silenzio è ti puoi rilassare tranquillo

La Ciric e liniște și te poți relaxa în voie

Vedo un bambino che camina con un monopatino sorridendo.

Văd un copil ce se plimbă cu o trotinetă zâmbind.

Vicino all’acqua una tartaruga si sta scaldando nel sole.

Pe marginea apei o broască țestoasă se încălzește la soare.

Mi siedo turco e mi meraviglio di bellezze semplici.

Stau turcește și mă minunez de frumuseți simple.

Il vento soffia dolcemente e ondula le acque di Ciric.

Vântul adie lin și unduiește apele Ciricului.

o broască țestoasă se încălzește la soare

Una coppia mi passa calmo accanto di me.

Un cuplu trece agale pe lângă mine, nepăsător.

Una rana attende la vittima di sedersi sotto di lui 🙂

O broască își așteaptă victima să i se așeze subt bot 🙂

Questa rana è più libera di me :)). Mi distendo sull’erba e respiro profondamente.

Broasca asta e mai liberă decât mine :)). M-am întins în iarbă și respir adânc.

Decine di spezie si fondono e formano un ricco bouquet.

Zeci de miresme se împletesc și formează un buchet bogat.

Temo di non essere in grado di tradurre correttamente quello che ho scritto, quindi tornerò ad un’espressione più semplice.

Mie frică că nu o să pot traduce corect ceia ce am scris așa că trec înapoi la o exprimare mai simplă.

Un fiore blu mi regala un’immagine indimenticabile.

O floare albastră îmi oferă o imagine de neuitat.

Ci sono grilli nell’erba che mi ricordano le uscite dall’infanzia alla falciatura del erba.

Sunt greieri în iarbă ce îmi amintesc de ieșirile din copilărie la cositul fânului.

Sento ancora i graffi sulla pelle causati dalla erba falciata.

Resimt și acum zgârieturile pe piele cauzate de fân.

Ricordo che camminavo con le carreti e di cavalli belli e docili.

Îmi amintesc de plimbări cu căruța și de cai frumoși și docili.

A quel tempo le macchine erano rare, ne vedevi una in mezz’ora, eppure il mondo si muoveva, più lento, ma più sicuro.

Pe vremea aia mașinile erau rare, vedeai una la jumătate de oră și totuși lumea se mișca, mai lent ce e drept dar sigur.

Due anatre cercano il pesce in mezzo all’acqua.

Două rațe caută pește în mijlocul apelor.

È estate e rompere un filo d’erba è la cosa più semplice che posso fare.

E vară și să rup un fir de iarbă e cel mai simplu lucru pe care îl pot face.

Mi sono rilassato e ho scritto un nuovo articolo allo stesso tempo.

M-am relaxat și am scris un nou articol în același timp.

Questo è quello che chiamo io una pausa riuscita.

Asta numesc eu o pauză reușită.


Înregistrare audio a articolului: La Ciric e liniște și te poți relaxa în voie