Category Archives: Notizie e articoli informativi

Argomenti affrontati recenti sul tema degli articoli, proposte e suggerimenti da parte dei membri.

Tempo liberò

Published by:

Timp liber

Oggi sono libero, non sto lavorando, non ho niente da fare perché così ho deciso.

Astăzi sunt liber, nu lucrez, nu am cine știe ce de făcut pentru că așa am decis.

Voglio rilassarmi e ristabilire le mie forze mentre  mi sento giù a causa di un raffreddore.

Vreau să mă relaxez și să îmi refac puterile întrucât am fost moleșit de o răceală.

Mi siedo vicino dell’acqua, tra le barche e scrivo queste righe.

Stau pe marginea apei, între bărci și scriu aceste rânduri.

Penso che potrei farlo come un lavoro se avessi più visitatori.

Mă gândesc că aș putea face asta ca pe o meserie dacă aș avea mai mulți vizitatori.

Le campagne di publicita sono attive sia su Google Ads che su Facebook.

Campaniile de reclamă sunt active, atât pe Google Ads cât și pe Facebook.

Voglio riportare il progetto al livello che aveva una volta.

Caut să readuc proiectul la nivelul ce l-a avut o dată.

Tutto è possibile se vuoi e investisci tempo, denaro e passione.

Totul e posibil dacă vrei și investești timp, bani și pasiune.

Tornando al mio tempo libero, ammiro l’acqua e respiro profondamente.

Revenind la momentul meu liber, admir apa și respir adânc.

Ho ancora una settimana prima di iniziare a lavorare e approfitterò di questo tempo per scrivere per il sito.

Mai am o săptămâna până încep munca și voi profita de acest timp pentru a mai scrie pentru site.

Vedo un pescatore e il suo modo di trascorrere il suo tempo.

Observ un pescar și felul sau domol de a-și petrece timpul.

È un uomo che ha passato tanti anni e sicuramente ha assaporato tutte le gioie della vita.

E un om trecut de a doua vârstă și cu siguranță a gustat din mai toate bucuriile vieții.

Si vede questa sulla sua faccia.

Se vede asta pe fața lui.

Sono ancora giovane, sto ancora sperimentando ogni passione, l’ultima
è la chitarra.

Eu încă sunt tânăr, încă experimentez cu voioșie fiecare pasiune, ultima fiind chitara.

Spero di avere sempre questo entusiasmo. Quello che vi voglio anche per voi.

Sper să am entuziasmul ăsta mereu. Ceia ce vă doresc și vouă.Înregistrare audio în limba română a articolului: Timp liber
bărci

Attività giornaliere fatte con il sorriso sulle labbre

Published by:

Activități zilnice făcute cu zâmbetul pe buze 🙂

Molte delle attività quotidiane sono più leggere se vengono fatte ridendo.

Multe din activitățile de zi cu zi sunt mai ușoare dacă sunt făcute râzând.

Che attività intendi più precisamente?

La ce activități te referi mai exact?

Lavando i piatti, ad esempio, per rendere più piacevole questa attività,
guardo dalla finestra dove posso ammirare un campo di girasole.

Spălatul vaselor spre exemplu, eu că să fie mai plăcută această activitate, mă uit și pe geam unde pot admira un câmp de floarea soarelui.

Capisco che abiti nel paese?

Să înțeleg că stai la țară?

Si, abito vicino a Iasi, in campagna ai margini del villaggio.

Da stau în apropiere de Iași însă la țară și chiar în marginea satului.

Quali altre attività ti piace fare con il sorriso sulle labbre?

Ce alte activități îți mai place să le faci cu zâmbetul pe buze?

E quando pulisco nell’armadio trovo i motivi per sorridere.

Și când îmi fac curat în dulap găsesc motive să zâmbesc.

Cosa ti diverte in questo?

Ce te-ar putea amuza la asta?

Beh, è ​​semplice, ascolto la musica allo stesso tempo e questo mi fa sorridere.

Păi e simplu, ascult și muzică în același timp și asta mă face să zâmbesc.

Che tipi di musica ascolti di solito?

Ce tipuri de muzică asculți de obicei?

Rock, Pop, Jazz dipende da come mi sento in quel momento.

Rock, Pop, Jazz depinde de felul în care mă simt în acel moment.

Hai detto che abiti in campagna, come si sente la città dalla prospettiva di un uomo che vive fuori?

Spuneai că stai la țară, cum se simte orașul din perspectiva unui om ce locuiește în afară lui?

Lo sento davvero agitato e pieno di opportunità, sento che vive più veloce dentro di lui.

O chiar îl simt agitat și plin de oportunități, simt că se trăiește mai repede în interiorul lui.

Cos’altro fai per pasare il tempo?

Ce altceva mai faci să îți ocupi timpul liber?

Bene, un altro lavoro è aggiustare la macchina, mi piace anche aggiustare le cose.

Păi o altă activitate e să meșteresc la mașină, îmi place de asemenea să repar diverse lucruri.

Qual è l’ultima cosa riparata da te?

Care este ultimul lucru reparat de tine?

Un giocattolo della mia bambina.

O jucărie a fetiței mele.

Sono contento per lei e ti auguro una buona giornata.

Mă bucur pentru ea și îți doresc o zi bună.

Grazie, una buona giornata anche per te.

Mulțumesc, o zi bună și ție.

Impara una lingua straniera usando il dialogo

Published by:

Învață o limbă străină cu un dialog

Qual è la lingua che vorrei sapere sulla perfezione?

Care este limba pe care ți-ar place să o știi la perfecție?

Italiano, ovviamente, perché potrei scrivere un contenuto molto migliore per il sito.

Italiană binențeles, pentru că aș putea să scriu un conținut mult mai calitativ pentru site.

Da quanto tempo hai questa preoccupazione?

De cât timp ai această preocupare?

Da 9 anni ma ho avuto pause piuttosto lunghe in cui non mi sono permesso di investire tempo in questo progetto.

De vrio 9 ani dar am avut pauze destul de lungi în care nu mi-am permis să investesc timp în acest proiect.

Quanto è durata la pausa più accurata?

Cât a fost pauză mai exact?

Penso per 7 anni :))

Cred că de 7 ani :))

Cosa ti ha fatto per tornare con nuove forze per sostenere questo progetto?

Și ce te-a făcut acum să revii cu forțe proaspete în a susține acest proiect?

Tutto e partito da un viaggio di una settimana che ho fatto di recente.

Totul a plecat de la o excursie de o săptămâna pe care am avut-o de curând.

Sei andato con la tua famiglia?

Ai fost cu familia?

Sì.

Da.

In quale zona dell’Italia sei andato?

În ce zona a Italiei ai ajuns?

In Molisse.

În Molisse.

E cosa ti è piaciuto di più?

Și ce ți-a plăcut cel mai mult?

Uscire dal parco acquatico è stata l’esperienza più bella.

Ieșirea la parcul acvatic a fost cea mai frumoasă experiență.

Sono contento di poter parlare con te, una buona giornata!

Mă bucur că am putut discuta, o zi bună!

Dialogo con un amico su passioni e hobby

Published by:

Dialog cu un prieten despre pasiuni si hobiuri

Oggi sono due giorni da quando mi’o comprato una chitarra elettronica.

Astăzi sunt două zile de când mi-am cumpărat chitară electronică.

Perché l’hai preso?

De ce ți-ai luat-o?

Perché l’o sognio di quando eravo bambino.

Pentru că îmi doresc una încă din copilărie.

Bene, congratulazioni per il tuo sogno che si avvera!

Bine atunci, felicitări pentru visul împlinit!

Grazie, mi sento come se avessi fatto una scelta ispirata.

Mulțumesc, simt că am făcut o alegere inspirată.

chitara yamaha pacifica

Che cosa hai mai desiderato fin da bambino e potresti ottenere?

Tu ce ți-ai dorit încă din copilărie și ai putea să obții?

Penso che una delle cose che voglio sia una bicicletta. So che sembra banale ma non ho ancora esaudito questo desiderio.

Cred ca unul din lucrurile dorite ar fi o bicicletă. Știu că pare banal însă nu mi-am îndeplinit această dorință până acum.

Ho cambiato gia quattro.

Eu am schimbat vreo patru.

Dimi delle tue escursioni in natura con una bici, per favore.

Spune-mi despre ieșirile în natură cu bicicleta te rog.

Sono molto entusiasto di parlare di questa, è fondamentalmente una delle mie attività più amate.

Sunt foarte entuziasmat să vorbesc despre asta, e practic una din activitățile mele cele mai îndrăgite.

E quanto spesso riesci a trovare il tempo?

Și cât de des reușești să găsești timp?

Non troppo spesso, almeno non così spesso come vorrei uscire con una bici in natura.

Nu prea des, cel putin nu atât de des pe cât mi-ași dori să pot ieși cu bicicleta în natură.

Cosa ti impedisce di fare questo sport?

Ce te împiedică să faci acest sport?

Probabilmente ho bisogno di un po ‘di piu tempo per pianificare tutto.

Probabil ca îmi trebuie un pic mai multă planificare.

Forse posso aiutarti a organizzare meglio il tuo tempo. Conosco un buon software che ti può guidarti passo dopo passo.

Poate te ajut eu sa îți organizezi mai bine timpul. Știu un soft bun ce te-ar putea îndruma pas cu pas.

Sicuramente vale la pena provare.

Sigur merită să încercăm.

Bene, allora, non aspettiamo, facciamo il lavoro!

Bine atunci să nu mai așteptăm, hai să ne punem pe treabă!

Ogni strada in Italia ispira una sensazione piacevole

Published by:

una strada

Orice stradă din Italia îți inspiră un sentiment plăcut

Penso di aver bisogno di anni per scoprire tutti i segreti di questa strada.

Cred că îmi trebuie ani să îi aflu toate secretele acestei străzi.

Quante generazioni continueranno con il bene e il male, quanti momenti meravigliosi e non solo saranno sostenuti con la sua forza.

Câte generații or fi trecut cu bune și cu rele pe ea, câte clipe minunate și nu numai o fi susținut cu tăria sa.

Cammino sulle pietre, consapevole di essere quella che ammira la sua bellezza e semplicità.

Merg pe pietrele, sale conștient că sunt cel ce îi admira frumusețea și simplitatea.

Fine alla prossima volta ti saluto.

Până data viitoare te salut.

Dialog, la vârsta de aproape trei ani între fiica și tata, în limba română

Published by:

Andrei: Ce animăluțe îți plac ție?

Eliza: Ham Ham!

A: De ce?

E: Fac cușcă.

A: Vrei să îi faci cușcă?

E: Aham să fac cușca mare.

E: Ție ce place?

A: Câinii, păsările, elefantul și iepurele deși nu l-am mai văzut de când am intrat ultima oară în magazie.

A: Ce este ăla?

E: Un creion.

A: Mie îmi place să scriu.

E: Și mie îmi place tot să scriu.

A: Așezi scaunul? Îl tragi aproape?

E: Da.

A: Ai adus felicitări muzicale?

E: Da. Tati ce faci?

A: Scriu ceia ce vorbim noi.

E : Haide să facem schimb!

A: Întreabă-mă tu ceva.

E: Ce vrei tu?

A: Vreau să scriu dialogul asta frumos pe site.

E: Haide să facem schimb eu asta și tu asta (schimb de creion cu pix).

A: Da dar ai grijă cum îl folosești.


Așa o înțeleg eu ca tată, ea nu pronunță ș nici r însă eu așa o înțeleg. 🙂

Siamo Lavorando per migliorare il sito Italiano – Rumeno

Published by:

Ciao a tutti! Questo sito e in lavoro, abbiamo lavorato per un tempo di migliorare cose che non si vedono; il cure del software, la sicurezza.

Abbiamo scelto una nuova interfaccia grafica più giusta per gli mobile. Tutte gli componenti di javascript sono aggiornati per far una esperienza piaciuta di navigare.

Cerchiamo di rinfrescare anche il contenuto, e spero di migliorare la posizione del’ logo.

Vi prego di non dimenticare di correggere le mie parole perché sono qui per imparare la lingua Italiana e il mio lavoro e di fare siti per il internet.

Questo e il mio primo proietto e voglio di farlo più utile ma anche bello 😉